Skytteåret 
2021
 
 

Fakta

 

Till oss är du välkommen oavsett fysiska förutsättningar eller funktionsvariationer. Hos kan du träna eller tävla utifrån dina egna förutsättningar. Vi har en parasportssektion som kan stötta dig och våra medlemmar är hjälpsamma och omtänksamma. A1-skytteförening är ansluten till svenska parasportförbundet.

2021 års aktivitetsprogram för A1 SKF finns under rubriken Program, det finns också en del ändringar att läsa under rubriken Aktuellt på hemsidans meny. Inloggning på hemsidan görs under rubriken Home på startsidan. (endast för A1 SKFs medlemmar)

Det har också tillkommit en ny menyrubrik "Kontakta A1 skf" där medlemmar och utomstående kan nå klubbens styrelse och funktionärer via mail. A1 SKF lägger inte ut någon officiell mailadress på hemsidan p.g.a.risken för spam och andra oegentligheter. Du kan också följa oss på facebook.

 

A1 Skytteförening

Skarmavbild_2019-03-24_kl._11.09.22.png 
   ordf. Peter Carlsson

A1 Skytteförenings marktillstånd och miljötillstånd upphör den 31 okt. 2020, därav är allt skytte förbjudet på Linköpings skyttecentrum vid nämnda tidpunkt. Mer information under menyn AKTUELLT


Skarmavbild_2020-10-30_kl._16.42.26.png

Skarmavbild_2020-10-29_kl._16.35.31.png
 

A1 SKF finns på Skyttecentrum i Linköping (se karta GRÖN PRICK nedan) Förstora genom KLICKA på bilden nedan. Beroende på vilken skärmläsare du har: Safari, Chrome, Firefox m fl. Kanske måste du hämta videon som visas som en fil "SKC.mov" som presenteras av skärmläsaren, normalt startar videon när du klickar på bilden nedan.               Skarmavbild_2020-05-11_kl._12.30.28.png