______________________________Skarmavbild_2021-02-12_kl._11.15.00.png__________________________ 

Linköpings kommun avslog Richard Jonsson Linköpingsförslag nedan...

Skarmavbild_2021-02-12_kl._09.49.11.png

..

Avslaget motiveras nedan 

Motivering/Information
Linköpingsförslaget Ny anläggning för sport - och jaktskytte i  Linköping avvisas  med hänvisning till de investeringar som  kommunen genomfört för skytteverksamhet vid Trädgårdstorp samt  Kvarn i Motala kommun. Miljö- och  samhällsbyggnadsförvaltningen,  2021-02-05

 

 

En titt 5 år bakåt i tiden

Förslagställare var då Claes N och Elmer J. som skickade in ett förslag 2016-03-26 till Linköpings kommun om att Linköpings idrottsliv behöver en ny skytteanläggning då vi var medvetna om att Linköpings skyttecentrum levde på lånad tid med årliga begärda dispenser från kommunen att driva Linköpings skyttecentrum.
Linköpingsförslaget var då liksom det senaste att Linköpings kommun hade ett behov av ett nytt skyttecentrum likvärdigt det som senare stängdes ner 2020-31 okt.

Avslaget motiveras nedan

"Motivering/Information för beslutet"

Linköpingsförslaget ? Linköpings idrottsliv behöver en ny skytteanläggning? har inkommit till Linköpings kommun. I Linköpingsförslaget efterfrågas att en skytteanläggning byggs i eller i anslutning till Linköpings stad. Anläggningen ska täcka alla skytteföreningars behov i Linköping. I förslaget påpekas att det saknas långsiktiga lösningar gällande 25-meters pistolbana om 50 platser, 50-meters korthålsbana 50 platser, inskjutningsbana för jaktgevär 80 meter, fältskytteterräng pistol och en skyttepaviljong. Kommunen har under de senaste åren förvärvat två fastigheter; Trädgårdstorp och en fastighet inom det så kallade Danmarksområdet vid Kvarn, där skytte i olika former kan utövas. I Gullberg, utanför Ljungsbro har kommunen också medverkat till att iordningsställa en gevärsbana, där även k-pist 100 m kan skjutas. Planeringen för ny bostadsbebyggelse vid den gamla skyttebanan vid Djurgården fortskrider nu och leder till att de verksamheterna som fortfarande bedrivs där behöver flytta. Kommunen ser det som möjligt att dels bygga ytterligare en skjuthall i Trädgårdstorp för pistolskytte och en utomhusskyttebana för 50 m gevärsskytte, däremot kan inget grovkalibrigt skytte bedrivas utomhus i Trädgårdstorp. Gjord bullerberäkning för ny skjuthall och skjutbana visar att skyttets bulleralstring med föreslagna åtgärder är rimlig. Projektering av skjuthall och utomhusskyttebana pågår. När kommunen har byggt skjuthall och skjutbana 50 m gevär, anser kommunen att den gjort vad som är rimligt för att ersätta skyttecentrum på Djurgården. Linköpings kommun tackar för ditt engagemang!

______________________________Skarmavbild_2021-02-12_kl._11.15.00.png__________________________

 

Information om städdag

Nu har vi fått på oss att tömma paviljongen. Vi ska vara ute den 14/2. Det mesta som ska
sparas är redan omhändertaget, men vi behöver bära ut skräp.

Städdagar är den första nu på söndag 7/2 Kl. 11.00, den andra blir den 14/2  samma tid.

Denna och mer information har gått ut via mail till alla A1 SKF medlemmar.

Hoppas få se många av er både på arbetsdagar och årsmöte!

/
/Daniel

 

Skarmavbild_2021-01-31_kl._12.00.59.png

 

 

 


Kallelse till Årsmöte för Kungliga Svea Artilleriregementes Skytteförening
 


Påminnelse
 om årsmöte för verksamhetsår 2020. Vi förutsätter att Covid-19 fortfarande är en faktor och avser genomföra mötet på samma sätt som det senaste medlemsmötet, dvs med möjlighet att deltaga både personligen och via Microsoft Teams.

Tid: Måndag 15 februari 2021, klockan 18.00.

Plats: Allyfts lokaler på Fågelögatan 3, Linköping. Anmäl gärna om du avser dyka upp till sekreteraren på chainreactor@gmail.com eller 070-65 777 55 så att vi har koll på antalet.

Deltagare som vill medverka via MS Teams anmäler detta till Johan Jenvald på johan.jenvald@gmail.com som då skickar en inbjudan till mötet . Incheckning sker från 18.00 och mötet beräknas starta 18.15 för att ge alla tid att få ordning på det digitala. Webbkamera är inte nödvändigt men headset med mikrofon är praktiskt.

Förslag som skall avhandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan mötet.

Mer detaljerad kallelse sändes via mail till A1 SKFs alla medlemmar.

 

 

 

 Skarmavbild_2021-01-09_kl._10.41.29.png  Saab PK ställer in all tävlingsskytte t.o.m 2021-06-30
Följande meddelande från ordf. Claes Johansson 2021-01-08: 
Ett förtydligande enligt de riktlinjer som gäller från regering och vårt förbund
  är all verksamhet i klubben  inställt fram till den 30/6.

 

 Skarmavbild_2021-01-02_kl._10.42.12.png

Skarmavbild_2021-01-02_kl._10.45.02.png 

  Artikel ur Corren "KLICKA HÄR" för att läsa artikeln.

 

(C. N. 2020-12-28)

Nu är det tuffa tider på skyttefronten!

SPSF VU BESLUT AVSEENDE TÄVLINGSVERKSAMHETEN 2021,
utg 2020-12-17 1.

Inga tävlingar (nationella tävlingar, landsdelstävlingar, kretstävlingar eller föreningstävlingar) genomförs tills vidare. Detta gäller inte tävlingar för barn födda 2005 eller senare och inte rikstävlingar på hemmabana.

2. Personer födda 2004 eller tidigare kan träna på ett sätt som minimerar smittorisken om de:

a. Håller avstånd till varandra
b. Inte delar utrustning med varandra
c. När det är möjligt genomför aktiviteten utomhus,
d. Undviker gemensamma utrymmen (omklädningsrum, uppehållsrum),
e. Reser till och från aktiviteten individuellt,
f. Utför aktiviteten i mindre grupper.

3. Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar ska följas. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts--ochtraningsanlaggningar/


4. Arrangör skall göra riskbedömning enligt myndighetens verktyg: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-avevenemang/


5. Stomprogrammet för 2021 kommer att uppdateras successivt.


6. Beslutet gäller till 2021-06-30 om inte annat meddelas, men omprövas fortlöpande. Regeringen har aviserat om eventuella kompletterande beslut 15 januari, vilka kan påverka förbundets ställningstaganden.

==============================================================================

(C.N. 2020-12-21)

Inkommande mail till A1 SKF 2020-12-21:
Hej på er, jag har avgått som ordförande i valdemarsvik och vi har en ny som heter Anders Fransson och
så har vi knutit en mailadress till ordförande i Valdemarsvik,

Så jag ber er lägga in denna mailadress så kommer allt dit det ska.
valdemarsviks.psk@gmail.com
Och så vill jag passa på att tacka alla för bra samarbete och önska God-Jul
Hasse Walldén

==============================================================================
 (C.N. 2020-12-21)
Skarmavbild_2020-12-23_kl._12.16.30.png  & Linköpingsförslaget

    men hos Linköpings kommun har ännu inget hänt...

       Ang. Linköpingsförslaget om ett nytt skyttecentrum för gevär och pistolskyttar.

==============================================================================

(C.N. 2020-12-19)

Nedanstående information är hämtad från A1 SKF sida på FaceBook den 2020-12-19. För att nå alla våra
medlemmar har denna information lagts ut i sin helhet på A1 SKFs officiella hemsida.

Avslag på överklagan...

 

Det är med sorg i hjärtat jag dela detta foto av brevet med beskedet från kommunen.
Trots att nya hallen inte är tagen i bruk ännu, inte heller är 50-m banan för korthållsgevär .22 ens byggd. Trots att det var ett väntat besked så blir det inte lättare i hjärtat. Lider med våra medlemmar och vänner i rullstol då de nu får ytterst svårt att kunna träna sin sport/hobby.
Har dock förhoppningar om att vi kan få till ett samarbete med Vist Skytteförening så vi har någonstans att skjuta och umgås.

Utskickat på Facebook av A1 SKFs ordf. Peter Carlsson

 

                            KLICKA nedan på brevet för att förstora

                            Skarmavbild_2020-12-19_kl._14.30.39.png

==============================================================================

 

(C.N. 2020-12-01)

Saab PK har ny hemsida...   

(KLICKA på nedanstående bild för att komma till hemsidan)

Skarmavbild_2020-12-04_kl._17.10.43.png

==============================================================================

(C.N. 2020-11-27)

                        KLICKA på bilden nedan för en PDF- brochyr från Pistolskytteförbundet.

                  Skarmavbild_2020-11-27_kl._11.47.28.png

==============================================================================

(C.N. 2020-11-26) 

                    Tillsammans är vi starka!!!

         

Bearbeta Linköpings Kommun via insändare i flera dagstidningar och överklaga nuvarande beslut till ansvariga
politiker och tjänstemän.

============================================================================== 

(C.N. 2020-11-19)

 

 

  A1 Skytteförening hade medlemsmöte torsdagen den 19 november.

  Protokoll från detta möte finns att läsa under AKTUELLT - Protokoll/dokument sida efter inloggning.

 

 

(C.N. 2020-11-17)

OBS! Medlemsmöte!

Hej!
 
På torsdag 19/11 klockan 17:30 avser vi hålla ett medlemsmöte för att presentera situationen för A1 SKF i nuläget, vad vi tror om framtiden och för att ta in synpunkter och förslag från medlemmarna.
 
Det finns två sätt att deltaga:
  1. Personligen. Då styr man kosan mot Allyft i Torvinge på Fågelögatan 3. Där har vi fått låna en konferenslokal från vilken vi kopplar upp oss mot den stora Världen och resten av deltagarna. Enligt uppgift får det plats ungefär 20 deltagare, vänligen meddela sekreteraren på chainreactor@gmail.com  om du avser dyka upp så att vi har lite koll.
  2. Elektroniskt, via Microsoft Teams. Detta administreras av allas vår Johan Jenvald och kräver att man SNARAST anmäler intresse till honom på johan.jenvald@gmail.com så att han kan skicka en inbjudan till mötet. Dator med högtalare/mikrofon alt headset är bra utgångsläge, alternativt Teams-appen i telefonen. 
Med vänlig hälsning,
Sekreteraren

==============================================================================

(C.N. 2020-11-16)

Nu har Covid-19 slagit till även för fältskytte,

fick nedanstående mail från LSKF.


Hej Skytt

Lite dystra nyheter.

Sektionsstyrelsen och Fältgruppen har enats om att Klubbfält 6 den 28/11 ställs in.

Orsaken till detta är att vi nu är hänvisade till två inomhushallar.
Med de gällande Covid-restriktionerna kan vi inte garantera den distansering som FHM förespråkar.

Vi ställer därför in den 6:e deltävlingen och avslutar fältserien i förtid.

Samma eldupphör kommer naturligtvis att gälla för de återstående fältmästerskapen som skulle genomförts på externa tävlingar.

De kommer inte att ersättas av något inomhus.

Vi får nu ta nya tag under våren, med nya kluriga förutsättningar i den nya hallen.

Väl mött då.

Under helgen kommer en slutgiltig sammanställning att läggas upp i skjutprogrammet.

För fältgruppen

/N-U


==============================================================================

(C.N. 2020-11-06)

Kallelse till medlemsmöte i A1 Skytteförening.
 
Givet den senaste tidens händelser står A1 Skytteförening för stora utmaningar, varav flera kräver att vi diskuterar de alternativa vägar som finns framåt.
 
Styrelsen kallar till ett medlemsmöte torsdagen 19/11 klockan 17.30. Önskemål har inkommit om att mötet hålls via t.ex. Microsoft Teams för att kunna erbjuda även medlemmar som behöver hålla coviddistans möjlighet att medverka. Troligtvis behövs även en traditionell lokal med tillräcklig uppkoppling för de medlemmar som vill och kan mötas och arbete pågår att hitta en sådan. Denna information kommer när den blir tillgänglig.
 
Ämnen på agendan är:
  • Vad händer med A1 SKF nu? 
  • Vad händer med Skyttecentrum?
  • Tankar, åsikter och förslag från medlemmarna.
För A1 SKF styrelse,
Richard Jonsson.

==============================================================================

(C.N. 2020-11-01)

Hur ser närmsta tiden ut? info från ordf. Peter C.
A1 SKF har styrelsemöte den 5/11 och kommer ta upp vidare åtgärder och arbete utifrån detta då.  
Styrelsen kommer att planera ett medlemsmöte ca 14 dagar efter styrelsemötet för att ge alla tid att planera
in det så att så många som möjligt kan delta på det.
En ev överklagan ska vara inne senast 3 veckor efter 27/10 så där är det lite bråttom att få in den innan dess.


==============================================================================
(C.N. 2020-10-27)

            Vad händer nu?

Skarmavbild_2020-10-23_kl._11.00.49.png

Idag den 2020-10-27 kom ett svar från Linköpings kommun på Förvaltningsrådets och A1 SKFs ansökan om fortsatt marktillstånd för Linköpings SkytteCentrum. Svaret blev negativt, därmed kvarstår nedstängning av SkytteCentrum den 31 okt. 2020.
Men man bör inte misströsta, det finns kanske möjlighet att överklaga beslutet från Kommunen och Miljökontoret.
Det är något som Förvaltningsrådet och A1 SKFs styrelse bör tänka på, om inte är det slut med skjutbanorna på SkytteCentrum... Om så är fallet, hur ska detta lösas?

Skarmavbild_2020-10-23_kl._11.56.29.png

 

   Idag den 2020-10-27 meddelade Linköpings
   kommun svar 
på ansökan om förlängt
   marktillstånd för Skyttecentrum...                                                Läs skrivelsen HÄR 


Enligt SkytteCentrums förvaltningsråds ordf. Staffan Lindström
är det skjutförbud på alla SkytteCentrums skjutbanor från och med
den 1 november
2020.

 

Skarmavbild_2020-10-30_kl._16.42.26.pngInformation till A1 Skytteförenings medlemmar kommer att
lämnas från A1 SKFs styrelse om klubbens framtida möjligheter
till fortsatt skytte i klubbens regi.

 

 

==============================================================================

(C.N. 2020-10-27)

  Resultat från Mörkerfält

Skarmavbild_2020-10-27_kl._10.38.31.png

Det var 31 skyttar som trotsade regnet och deltog i årets Mörkerfält på Gamla Skyttecentrum
den 26 Oktober. Många hade positiva kommentarer och tyckte att banan var bra och kul.
Trots regnet blev det en succé och jag vill tacka alla deltagare samt alla A1’are som var med
och deltog, både vid arbetet innan, och under själva tävlingen. 
Mvh Peter Carlsson

Klicka HÄR för resultatlista

==============================================================================

(C.N. 2020-10-19)

Skarmavbild_2020-10-19_kl._21.16.03.png

 

 

==============================================================================

(C.N. 2020-10-18)

Kom och tävla i dagens FM-Cup 2020-10-18


Dagens FM Cup Kl: 12.00 kan bli den mest ambitiösa hittills, vilket innebär att alla får fler chanser att slåss om finalplatserna.
Det kan bli omkring 20 serier för finalisterna, så de med egna vapen bör ta med gott om ammo.
Vätska och mellanmål hjälper till att hålla koncentrationen på topp.
Vädret ser bra ut men klä dig så du slipper frysa.


Mvh

 KLICKA HÄR för resultat

==============================================================================

(C.N. 2020-10-17)

Var fanns alla A1 SKFs skyttar när det tävlades i fältskjutning i Kvarn?

Östgötaserien 6, 2020 Fältskjutning med pistol eller revolver vapengrupp C

Skarmavbild_2020-10-17_kl._22.09.21.png

Resultat från Östgötaserien nr 6 hittar du under rubriken program på denna hemsida.

==============================================================================

(C.N. 2020-10-13)

Hej Medlem,

Vi har några fina tävlingar att se fram emot; FM Cup 18/10 och Mörkerfält 26/10. Framför allt
Mörkerfält kommer att behöva jobbas en hel del med för att få klar. Därför har vi planerat in
tre jobbtillfällen för detta: Torsdag 15/10, måndag 19/10 och torsdag 22/10 alla dagar är start-
tiden 17.00.Uppgifter:

- Inventera fältmålmateriel och av det som är helt sätt samman sex stationer. I detta ingår att plocka     
  ihop en markeringslåda med klisterlappar i rätt färg och att skriva en stationsinstruktion till haltpålen.

  Bestäm lösning för belysning och plocka ihop detta. Erfarenhet från tidigare år är att det är
  nödvändigt att göra ett skarpt prov med tavlor och tänkt belysning ute så att man ser att det faktiskt
  funkar. Skruvdragare och lite verktyg är bra att ha med då klubben har klent om sånt.
  Fältbanor kräver ofta lite snickeri.

- Inventera belysning och elkablar. Stationerna behöver lite olika belysning och haltpålarna skall ha
  batterilampor. Tag gärna med kabelvindor och t.ex bygglampor/motsv om du har.

- Skapa och skriv ut resultatkort att sätta in i patrullpärmarna. Förbereda ett sekretariat med
  resultathantering och betalning (swish eller jämna kontanter).

- Vi har traditionellt grillad/kokt korv till skyttarna. Till detta behövs en funktionär som kan tänka sig att
   frysa lite mindre än övriga.Målet är att ha sex stationer med stationschef, företrädesvis en erfaren
   medlem och en lite nyare som får lära sig rutinerna. Till allt detta åtgår naturligtvis mycket folk och
   det blir "alle man på däck". Bra förberedelser är att läsa Skjuthandboken
   https://www.pistolskytteforbundet.se//app/uploads/2020/04/SHB_2020_Hela.pdf
   avsnitt D7 (s103) om Mål och man anpassar avstånd och storlekar. Man kan även med fördel hitta
   sig en liten pannlampa då det är mörkt att förflytta sig och lite pilligt att ladda när man inget ser. I 
   övrigt varma kläder efter väder. Väska eller hölster till vapnet gäller som vanligt vid transport mellan
   stationerna.
  
Hoppas få se så många som möjligt av er kommande tillfällen!
Vänligen,
(För Styrelsen) Richard

==============================================================================

(C.N. 2020-10-11)

Här är A1 gänget som utöva springskytte idag...

Skarmavbild_2020-10-11_kl._12.21.00.png

Ovan en bild från dagens springskytte. Alla deltagarna klarade guldkravet för springskyttemärket.
Snabbast i spåret och som också sköt fullt var Jörgen.
Mvh
Johan 

 

==============================================================================

(C.N. 2020-10-05)

Motala PK inbjuder till  Östgötaserien 6, 2020

Fältskjutning med pistol eller revolver vapengrupp C


Datum:
 Lördagen den 17:e Oktober 2020 
               

Föranmälan via www.pistolskytte.net senast 11/10. Ingen efteranmälan pga Corona regler.

Se mera här

==============================================================================

 

(C.N. 2020-10-04)

Springskytte på SkytteCentrum söndagen den 11 oktober Kl: 10.00 SNT
Det råder ju tävlingsfrenesi inom föreningen, och av rapporterna att döma är deltagandet gott. 
Önskemål finns om att klämma in även en omgång Springskytte innan mörkret sänker sig.


Skarmavbild_2020-10-04_kl._20.16.40.png

 

 

 

 

För den oinvigde är detta löpning 
med medhavd pistol/ammo på en
1 km slinga varefter man laddar
och skjuter mot en tavla liknande
den till Mil-snabb.
Detta görs tre varv och sedan
haltar man i mål och får veta hur
duktig man varit. Tiden och antal
träff utanför målzon räknas
samman till en poäng.
Det är mycket roligt och alla kan
deltaga i eget tempo.
 
Föreslagen tid är söndag 11/10
kl 10.00 på SKC (tiden har jag
höftat till, anmäl avvikande åsikt
ASAP).
           Skarmavbild_2020-10-05_kl._10.41.21.png
                  Sekreteraren


Skarmavbild_2020-10-04_kl._20.08.00.png

 

 

 

==============================================================================

(C.N. 2020-10-04) 

Hej, skickar över inbjudan till LSKF Klubbfält 5. Sprid ut att de som vill delta utom tävlan
i serien
är välkomna. (Gäller A1 SKF)

 

Nu är det snart dags för seriefält på SkytteC igen. LSKF klubbfält  5 lördag 10/10 på SkytteC

Vi samlas vid målboden  09:30. Börjar med att sätta ut banan. Sedan börjar vi skjuta strax 
efter 10:00

Om det finns intresse för en extra start med OptR efter seriefälten,så ordnar vi det om det blir
minst en patrull..

Välkommen till det som det ser ut nu, troligen är den sista serietävlingarna på gammal bana.

Fältgruppen LSKF

Genom N-U

Skarmavbild_2020-10-04_kl._17.14.50.png

 Nej det är det inte, se nedan om mörkefält....

==============================================================================

(C.N. 2020-10-03)


Missa inte A1 SKFs årliga Mörkerfält på Skyttecentrum

Skarmavbild_2020-10-03_kl._10.05.26.png

2020-10-26 är den årliga återkommande mörkerfält på SkytteCentrum som kan vara den sista innan nuvarande skjuttillstånd går ut
den 31 okt. 2020 på SkytteCentrum. Denna tävling har varit populär och årligen lockat till sig skyttar från flera klubbar i Östergötland. 
Mer information om startid kommer.

==============================================================================

(C.N. 2020-10-01)

Skarmavbild_2020-10-01_kl._11.53.08.png

När följande skrivs är det 31 dagar kvar till Linköpings kommun och Miljökontoret stänger SkytteCentrums
skjutbanor för A1 Skytteförening utan att erbjuda någon ersättningsplats för skytteklubben och dess medlemmar
för att kunna fortsätta utöva skyttesport. Klubben har funnits sedan 1907 i Stockholm och flyttades till Linköping och
etablerade sig i Linköping för 57 år sedan (1963), detta skedde i och med A1 regemente flyttade till Linköping.

Det har med all rätt påpekats att det råder brist på information om vad som händer och sker från främst Styrelsen
till medlemmarna. Här följer därför en kortfattad summering av vad som hänt under säsongen och vart vi står idag.


Informationen från A1 SKFs sekreterare ser du nedan som bilaga i både Word-fil och PDF-fil.
Lägesrapport.docx          Lägesrapport.pdf


Tills sist: Glöm inte att skicka in resultatlistor till webansvarig för de återstående få tävlingar på SkytteCentrum.

==============================================================================

(C.N. 2020-09-28)

Skarmavbild_2020-09-28_kl._17.50.53.png
Vimmerby Pistolskytteklubb inbjuder till Nationell Mörkerfältskjutning 2020.

Läs inbjudan HÄR

==============================================================================

(C.N. 2020-09-21)

Skarmavbild_2020-10-10_kl._21.06.53.png

==============================================================================

(C.N. 2020-09-19)

Skarmavbild_2020-09-19_kl._18.29.20.png

Foto: Johan J.

Idag hade vi FM i fältskytte.

Åtta varierande och roliga stationer och toppenväder.

Resultatlistan kommer till webmaster den formella vägen, men i toppen återfanns 1:a Peter 2:a Johannes och 3:a Johan. Vi var indelade i fyra patruller och jag fick fin hjälp upp för slänten av Daniel och Adam, så att även jag fick skjuta stationen i graven.

Johan J.

==============================================================================

(C.N. 2020-09-17)

Skarmavbild_2020-09-21_kl._09.12.30.png 
Pistolsektionen

Sportskyttarna

 

Pistolsektionen ordnar med breddläger i krut och luft i Mjölby den 3-4 oktober.

 
På lägret blir det träning i skjutteknik, inslag av mental träning, regelkunskaper och fysisk träning, men också säsongsplanering och träningsplanering.

Alla sportskyttar är välkomna. Deltagarna få betala en lägeravgift på 500 kronor och i detta ingår resor, boende, måltider(lunch och fika) och det som ingår på programmet för träning.

Programmet under lördag och söndag innehåller grundläggande skjutteknik i både teori och praktik, mental träning vid träning och tävling, regeltillämpning etc.

Lägret startar klockan 09.00 på lördagen och håller på till klockan 18.00 och på söndag håller vi på från 09.00 till 17.00 med utvärdering som sista punkt. Vi träfffas i Mjölbys lufthall från start.

Boende kan bokas på Mjölby stadshotell eller på hotel Miskarp.

Anmälan sker till Roger Johansson på email, .Vid frågor skicka email till Roger men det går också bra till ledaransvarig på kursen, Arnold Broberg,  Vid anmälan skall eventuella behov av specialkost anges. Detaljerat schema delas direkt vid starten.

Alla pistolskyttar är välkomna! 


Skarmavbild_2020-04-07_kl._10.56.12.png Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Skyttesportförbundet har tagit fram ett träningsläger i Mjölby, du som är medlem i
Svenska Pistolskytteförbundet bör kolla upp om du också måste vara medlem i Svenska
Pistolskytteförbundet för att delta i detta läger.

 

==============================================================================

(C.N. 2020-09-17)

Börja med pistolskytte

Svenska pistolskytteförbundet har tagit fram en brochyr som du kan läsa nedan.

 

Läs brochyren genom att klicka HÄR

==============================================================================

(C.N. 2020-09-12)

FÄLTSKYTTE  2020-09-19

På lördag den 19/9 är det dags för LSKF 4:e klubbfält 2020 är A1 SKF och Saab PK inbjudna att medverka på LSKFs fältskytte på Linköpings SkytteCentrum

Samling vid målboden på SKytteC 09:30. Då sätter vi ut banan. Första start strax efter 10:00.

 Välkomna
/LSKF fältgrupp genom N-U

De som vill delta i LSKF tävling som nämns ovan är välkomna att göra det.
Då vi har ett utbildningsbehov för våra nybörjare (som börjar bli många nu) så lånar vi deras bana och genomför ett FM och en utbildning/tävling för nybörjare. Det är viktigt att försöka samla medlemmarna i en gemensam tävling så vi kan umgås lite mer än bara på ”nätet”...
Jag har pratat med Uno (LSKF) om att låna deras bana efter deras tävling och de kanske inte är klara kl 1200 men det gör att vi får tid att gå igenom lite med nybörjarna innan.
Sen är det lite fest på kvällen också och jag hoppas på bra väder så vi kan hålla ut utomhus under middagen i hänsyn till Corona Och de som är mer utsatta än andra...


Välkomna
A1 SKFs ordf. Peter Carlsson

 

==============================================================================

(C.N. 2020-09-12)

Skarmavbild_2020-09-12_kl._16.59.15.png

==============================================================================

(C.N. 2020-09-11)

 

Fråga?


Åby SK respektive Finspångs PK har dessvärre meddelat att de ej kan arrangera
Östgötaserie 4 resp. 5.
Har någon annan förening möjlighet att "plocka upp bollen" ensam eller i samarbete
med andra klubbar? Meddela i så fall mig/kretsstyrelsen snarast!
 
Mvh,
Joachim Törnfeldt
--
Östgötakretsen, SPSF
 

==============================================================================

(C.N. 2020-09-11)

Styrelsen i FPK har tagit beslutet att ställa in deltävlingen då det för närvarande
pågår en stor avverkning av skog i fältskytteträngen pga granbarkborre.

Vi vet inte hur mycket mycket som kommer att avverkas eller när dom är klara.

Då kretsmästerskapen redan är inställda så kommer även ringmästerskapet att
bli inställt från vår sida.

Ordförande FPK
/Jonas Viitanen

==============================================================================

(C.N. 2020-09-09)

Nu finns resultat från deltävling 6 och slutresultat för Sommarserien precision
på kretsens webbsida   www.ostgotakretsen.se

Med vänlig hälsning,
Joachim Törnfeldt
Ordförande
==============================================================================

(C.N. 2020-09-08)

 

HUR MÅNGA LÄSER A1 SKFs HEMSIDA? 

                     Skarmavbild_2020-09-08_kl._15.09.17.png

I dessa Covid-19 tider är det inte säkert att vi möts på skjutbanan på grund av att man är oroad för
smittorisk eller att man sitter i någon form av karantän, men som medlem är det viktigt att få information
om nutid och framtid i klubben så kontrollera att ni kan logga in på A1 SKFs hemsida.

Det har visat sig att 7 medlemmar aldrig har utnyttjat möjligheten att logga in på A1 SKFs hemsida för
att tillgodogöra sig den klubbinformation som ligger dold under lösenord.

- Kan bero på man inte har tillgång till lösenord... I så fall kontakta webmaster för att få ett lösenord.

Alla medlemmar som finns med egen uppgiven mailadress på hemsidan kan och som är ett måste
för att för att logga in med lösenord.

==============================================================================

(C.N. 2020-08-31)
 Hej Östgötaklubbar!
 
Kretsstyrelsen har idag beslutat följande med anledning av situationen med Covid-19:

- Inga kretsmästerskap kommer genomföras under återstoden av 2020. Detta av sportsliga skäl då äldre och övriga riskgrupper får svårt att deltaga.

- Östgötaserien i fältskjutning genomförs som planerat, förutsatt att arrangörens riskbedömning visar att det är lämpligt.

- Årets rekryt genomförs om arrangören efter riskbedömning finner det lämpligt.

 
Observera att alla förändringar mot det program som ligger på kretsens webbsida måste meddelas kretsstyrelsen (och om det gäller nationell tävling även SPSF).
 
Med vänlig hälsning,
Joachim Törnfeldt
Ordförande
 
--
Östgötakretsen, SPSF
==============================================================================
(C.N. 2020-08-20)

Klart !!!

Skickar en bild efter dagens arbete på banan. Vi har rensat vallen och byggt nya måltavlor.
Mvh Adam J.
Skarmavbild_2020-08-20_kl._18.21.52.png
==============================================================================
(C.N. 2020-08-20)
             Städ och fixardag på SkytteCentrum
    Skarmavbild_2020-08-20_kl._11.33.40.png     Skarmavbild_2020-08-20_kl._11.43.53.png    Skarmavbild_2020-08-20_kl._11.34.01.png        Skarmavbild_2020-08-20_kl._11.42.59.png       Skarmavbild_2020-08-20_kl._11.33.17.png       Skarmavbild_2020-08-20_kl._11.43.31.png

 

Påminner om kvällens fixande. 2020-08-20 från 1700 och framåt är vi på skjutbanan, främst för att fixa våra sönderskjutna mål. Blir vi många så finns det annat att fixa med också. Har du svårt att hinna till 1700 så kom när du kan, din insats behövs! De enda som är helt befriade från kvällens arbete är de som ALDRIG skjuter utanför nians ring.

 Med vänlig hälsning, Matrialar'n Daniel

==============================================================================
(C.N. 2020-08-11)
En bra träningskväll på SkytteCentrum

Det var mycket god uppslutning, så tävlingen
kunde ske parallellt i både militär snabb
(skyttarna närmast kameran) och precision
i bortre halvan av hallen.
Denna kvällens sköna värme får vi minnas när
det blir svalare kvällar i höst.
Det blev inga toppenbilder från min sittande
position, men vi hade en trevlig kväll på SkytteC.
 
Med bästa hälsningar,
Johan 
Skarmavbild_2020-08-11_kl._11.00.43.png
Foto: Johan

==============================================================================
(C.N. 2020-08-10)


 Information från materialar'n

 

 Nu är det dags! Vårt målmateriel börjar sjunga på sista versen, därför ses vi kl 17:00 
 den 20/8 och byter/lagar det som är trasigt. Om vi blir många så kan några rensa
 ogräs i vallen och/eller plocka hylsor. Är vi snabba kanske vi hinner skjuta lite också.
 Med vänlig hälsning, Matrialar'n Daniel

 

 

==============================================================================
(C.N. 2020-08-03)

Information till A1 SKFs och LSKFs skyttar

Linköpings orienteringsklubb ska ordna med en mindre tävling i området.
De behöver utökad parkeringsmöjligheter så Linköpings orienteringsklubb har därav  
bett Förvaltningsrådet om tillåtelse att nyttja vår parkering lördagen den 5 september från
ca 12.00 och till sen eftermiddag. Detta har beviljats efter kontroll 
i våra skjutprogram
att det inte var någon tävling inplanerad just då.

Ordf. Staffan L. Förvaltningsrådet

==============================================================================

(C.N. 2020-07-29)

Kretsstyrelsen hoppas att alla mår bra och har/har haft en trevlig sommar.

.Med anledning av den pågående Coronapandemin och att det planerade datumet för KretsM
precision är i antågande har Mjölby PK gjort en föredömlig plan för hur KretsM prec C skulle
kunna genomföras med minimerad smittrisk. Kretsstyrelsen har övervägt denna plan, och vill
göra följande beslut allmänt känt:
."Även om Mjölby PK förslag är väl genomtänkt och skulle innebära liten risk för
smittspridning exkluderas personer med hög ålder eller i andra riskgrupper från att delta.
Därför anser kretsstyrelsen att det av sportsliga och hälsomässiga skäl är olämpligt att
genomföra tävlingen. Kretsstyrelsen beslutar att kretsmästerskap i precision inte skall
genomföras
under augusti. I den händelse tävlingen kan genomföras vid ett senare tillfälle
sker datumläggningen i samråd med eventuell arrangör.
.Nytt beslut om kretstävlingar och kretsmästerskap från 1 september och framåt kommer
under augusti. Föreningsintern verksamhet beslutar naturligtvis varje förening om, och
nationella tävlingar beslutar förening om och informerar SPSF och kretsstyrelse om huruvida
de kommer genomföras."
,Med vänlig hälsning,,
.Joachim Törnfeldt
.Ordförande

(C.N. 2020-07-12)

Uppmärksammad artikel i Corren måndagen den 13 Juli
Skarmavbild_2020-07-13_kl._10.01.18.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titta       Skarmavbild_2020-07-13_kl._10.08.19.png
Dit där pilen
pekar...

Nedan ett utdrag ur artikeln
 

På Linköpings kommuns hemsida (linkoping.se/linkopingsforslaget)har Linköpingsborna möjlighet att föreslå och rösta på saker som de vill att kommunen ska satsa på. De förslag som får minst 100 röster tas upp till behandling av tjänstemän och/eller politiker. Om förslagen sedan blir verklighet eller inte återstår att se, vissa blir det medan andra ratas.

Just nu är det sju förslag som har uppnått gränsen på 100 röster. Det förslag som just nu har fått allra flest är det om en  ny anläggning för sport- och jaktskytte i Linköping som har fått 372 röster

=============================================================================
(C.N. 2020-06-19, Midsommarafton)
A1 SKFs Webmaster efterfrågar mer aktivitet på hemsidan!


 A1 Skytteförenings hemsida behöver mer INFORMATION
 från våra medlemmar !!!
 
 
Hjälp webmaster med information i både text och bild vad som pågår
 eller är på gång i vår förening. I dessa Covid-19 tider är det många
 äldre medlemmar och skyttar som inte har möjlighet att närvara på
 träningsskyttet på måndagar eller vid utlysta möten på Linköpings
 Skyttecentrum.
 Informationen som ges på FaceBook når tyvärr inte mer än två tredje-
 delar av våra medlemmar då många av dessa inte nyttjar FaceBook av
 olika anledningar.

 I dessa tider med inställda tävlingar och i kommande tider är det av
 stor vikt att visa hur aktiva, produktiva och innovativa A1 Skytte-
 förening är...

 Skicka information, artiklar, bilder etc. till Webmaster HÄR

=============================================================================
(C.N. 2020-06-14)

Alla är välkomna att göra en insatts för klubben och vårda
vår skjutbana...

Det behövs ytterligare insatser för att få SKC att se propert ut. Senaste arbetsdagen medförde en
rejäl ansiktslyftning och vi fick väldigt mycket nyttigt arbete gjort samtidigt som vi fick chansen att
bubbla lite på ett sätt som är svårt när vi skjuter.

Även området kring Paviljongen behöver lite underhåll. När det väl börjar se nedgånget ut blir det
en inbjudan till klotter, vandalism och objudna gäster.
Skarmavbild_2020-06-14_kl._15.10.36.png Vi bjuder in till ytterligare en arbetsdag, lördag den 27/6 kl 10.00.
Det som behöver göras är:  Slå gräset på baksidan av Paviljongen samt i övrigt runt huset. Detta är nu tämligen långt och det lär gå åt rejäl trimmer, lie eller en Hultsfredsfestival.
Skarmavbild_2020-06-14_kl._15.17.20.png Rensa ogräs på uteplatsen. Det har vuxit sig högt i kanterna och finns även mellan plattorna.
Skarmavbild_2020-06-14_kl._15.21.50.png  Ytterligare hylsplockning där vi lämnade av senast. Detta snyggar inte   bara upp utan genererar även en värdefull intäkt till klubben.

Om man anmäler att man kan ta med t.ex motordrivet redskap i hygglig tid så kan föreningen se till att det finns åtminstone lämpligt drivmedel tillhanda. Kvitto för förbrukningsmtrl (trimmertråd etc) må lämnas så ersätts kostnaderna. Skötsel av SKC utförs på uppdrag av Förvaltningsrådet och de tar befogade kostnader.

I övrigt behövs normala trädgårdsredskap för ogräsrensning mm.

Skarmavbild_2020-06-14_kl._15.27.13.png

Styrelsen ser till att det startas en grill lagom tills hungern sätter in. Det kommer att finnas lite korv likt förra gången men det är
helt 
fritt att ta med annat om man så önskar.

   
Anmälan om deltagande uppskattas så att vi ser hur många som kommer, deadline sätts till
torsdag 25/6. Facebookgruppen eller chainreactor@gmail.com  är bra kanaler.


Mvh,
Richard

=============================================================================
(C.N. 2020-06-12)

A1 SKFs yngste medlem tog studentexamen idag där vi också kan notera under ämnet Fysik:
- Undersökning av hur utgångshastigheten påverkar en avfyrad kulas färdbana.
- En teoretisk och praktisk undersökning. Se Adams gedigna Gymnasiearbete HÄR

         adam-1.png
                      Adam

Webmaster önskar dig lycka till med vad än du tänker göra efter denna milstolpe i livet...

=============================================================================
(C.N. 2020-06-10)
Det tog knappt en vecka så var det en målarkludd och tagga ner planket.
Skarmavbild_2020-06-10_kl._16.17.24.png
Sorgligt att vissa personer inte visar respekt för andras egendom.
=============================================================================

(C.N. 2020-06-04)

Förvaltningsrådet på Skyttecentrum och Polisen söker eventuella
vittnen 
till inbrott i förrådskassunen och stöld av maskiner på
Linköpings 
Skyttecentrum någon av dagarna under vecka 22/23.

     Där stals Förvaltningsrådets åkgräsklippare och snöslunga plus tillbehör, se bilder nedan
Skarmavbild_2020-06-04_kl._21.17.51.png              Skarmavbild_2020-06-04_kl._21.23.26.png
Händelsen är Polisanmäld, om någon vet något om detta eller sett något som kan härledas till
denna 
händelse, kontakta Polisen och uppge anmälningens Dnr 5000-K663326-20 och berätta.

=============================================================================
(C.N. 2020-06-04)
Linköpings Skyttecentrum får en ansiktslyftning

Idag gjorde Adam och Johan en insats för att snygga till det nedklottrade planket på skyttecentrum.
Vi passade på idag sade Johan, för det ska ju regna på lördag den 6 juni när klubben har städdag.

Skarmavbild_2020-06-05_kl._10.38.46.png
Foto: Johan J.

Så fint blev det när den kladdiga graffitin övermålades. 

Skarmavbild_2020-06-05_kl._10.42.13.png
Foto: Johan J.
Det är ett fantastiskt och härligt "GO" i A1 SKFs klubbmedlemmar som tar initiativ till att
förbättra och vårda vårt skyttecentrum.

=============================================================================
(R.J. 2020-05-30)


Hej Medlemmar!

Det är av vikt att vår skjutbana ser fin ut då det starkt bidrar till intrycket av att det finns en
verksamhet värd att bevara. Välklippt gräs, ordning och reda och en ren vall är sånt både vi
själva och gäster vill se.
Därför bjuder Styrelsen nu in till "Familjearbetsdag och nationaldagsfirande"  på SKC den
6 juni klockan 10.00. Ta med bättre hälften och ungarna.
Ge dem en hink och sätt dem på att plocka hylsor framför skjuthallen. Flest hylsor vinner,
och alla får korv!
Ta även gärna med lämpliga verktyg för att rensa ogräs i vallen.
Oömma kläder är en självklarhet.
För att kunna dimensionera inköp av korv och tillbehör önskar vi få en anmälan om
deltagande till  chainreactor@gmail.com  senast på torsdag 2020-06-04. 

Mvh,
A1 Skytteförening via sekreteraren.

Skarmavbild_2020-05-30_kl._22.29.51.png

Skarmavbild_2020-05-15_kl._11.16.51.png <----------------------->

 Var försiktiga håll avstånd
               2 meter
=============================================================================
(C.N. 2020-05-30)

Skarmavbild_2020-06-01_kl._14.57.14.png

Efter förslag från en av kretsens skyttar och moget övervägande har kretsstyrelsen
härmed nöjet att inbjuda till en sommarserietävling i precisionsskjutning!
 
Vänligen observera att första deltävlingen börjar redan i övermorgon den 1 juni!
 
Observera också följande:
- Det är tillåtet att skjuta sitt resultat såväl enskilt som i grupp med andra. Vi litar på våra
  skyttars goda moral och sportsmanship!
- Veteran äldre får, i linje med den motion vi lämnat till SPSF, i denna tävling använda
   stödhand då de skjuter sina serier.
- Ingen vapengruppsindelning - valfritt att använda A, B eller C-vapen. Det är den skjutna
  poängen som tävlar mot övrigas resultat.
 
Med förhoppning om gott deltagande,
Läs Östergötlands Pistolskyttekrets inbjudan HÄR

=============================================================================
(C.N. 2020-05-15)
    - För er skyttar som har tillgång till en 3D skrivare -
                                                      Coronapyssel
Nu när det är stiljte på våra skjutbanor med tävlingar måste man ha något annat att göra
inom skyttesporten, då kanske detta vara intressan för någon skytt.
Det kan vara bra att skaffa sig en FÄLTDOSA som du kan förvar 60 patroner i, där du
bara vrider på locket häller ut sex patroner i handen för att ladda. M.a.o. enkel att handha
och tar liten plats i fickan eller väskan. 
Skarmavbild_2020-05-15_kl._16.56.18.png
Det som ska printas ut är en burk, magasinsplatta, och ett lock samt brickor och en bult
och epoxylim för att foga ihop helheten.
Skarmavbild_2020-05-15_kl._16.51.46.png
Om du är intresserad av FÄLTDOSANs STL filer till din 3D skrivare kontakta A1 SKF via formuläret 
"Kontakta A1 SKF".
=============================================================================
(C.N. 2020-05-15)
Information 2020-05-15, Saab PK stänger ner idag...
Denna information kom på mail idag från Saab PKs ordf. Claes Johansson.
Skarmavbild_2020-05-15_kl._11.16.51.png

Hej Skyttar!
All aktivitet är inställt fram semestern.
Undantaget Hemortens som vi klarar(t) av på ett mycket säkert/ansvarsfullt sätt.
 
Först restriktioner och sen Corona!!!

 
Claes/Saab PK


=============================================================================
(C.N. 2020-05-13)
Idag hittades denna kungörelse i Corren 2020-05-13 att Webshooter AB har satts i konkurs,
anledning till detta är obegripligt eftersom de två ansvariga för detta programföretag varken
hade någon större omsättning eller redovisade utgifter enligt Alla Bolag.se

                           Skarmavbild_2020-05-13_kl._09.31.24.png
Tyvärr drabbar det oss skyttar som använt oss av Webshooter och med hjälp av detta program
haft en exemplarisk ordning på anmälningar till utlysta tävlingar och en mycket snabb redovisning
av skjutdagens resultat. Man får hoppas detta program finner en fortlevnad inom skyttesporten
då enl. utsago från f.d. ägaren att källkoden finns hos advokaten som handar konkursen.
Svenska Pistolskytteförbundet kanske skulle köpa loss källkoden och tillhandahålla programmet
Webshooter till alla anslutna klubbar som tillhör Svenska Pistolskytteförbundet.

=============================================================================
(C.N. 2020-05-11)

Kan detta vara ett sett att öka förståelse bland Politiker?

Tiden för att få använda vår skjutbana på Linköpings Skyttecentrum blir kortare för varje
dag som går, ännu har det inte kommit någon lösning från Linköpings kommun på var
A1 Skytteförening ska flytta eller få ytterligare förlängning av Miljö o Marktillstånd för
nuvarande Skyttecentrum innan den dagen marken där nuvarande Skyttecentrum ligger
exploateras för annan verksamhet.
Hjälp Linköpings kommun att ta beslut i ärendet genom att gå in på Linköpingsförslaget
och ge din röst.

(Klicka på nedanstånde bild för mer information, glöm inte att ha på ljudet)

Skarmavbild_2020-05-12_kl._12.19.26.png


Lite Fakta som webmaster tog fram 2016 (Källa nyhetsbyrån Siren)
Det lär inte blivit färre skyttar och licenser.

I Östergötland finns det ca 84 385 licensierade vapen och ca 25 747 innehavare det vilket
blir ca 197 vapenlicenser per tusen invånare i Östergötland.

Källan som är nyhetsbyrån Siren berätta att det blir ca 197 vapenlicenser per ca 1000 invånare
i Östergötland.

Nyhetsbyrån Siren berättar också att ca 80 procent av dessa vapen används för jakt.

Om man omvandlar dessa siffror till ur många vapen det finns i Linköpings kommun som
har ca 150 000 invånare så bör det finnas ca 29 550 licensierade vapen i Linköpings kommun.

Detta bör innebära att det finns ca 3 694 som används för målskytte i Linköpings kommun.

Som webbmaster har jag använt mig av nyhetsbyråns siffror från 2016 som förhoppningsvis
bör ha granskats och med några procent upp eller ner bör skilldra dagsläget.

2020 tar vi sats och röstar för ett nytt skyttecentrum här

=============================================================================
(C.N. 2020-04-29)
 

Till alla A1 Skytteförenings medlemmar, äventyra inte vår skytteverksamhet!

Har ni glömt bort att föra logg på antal skott ni har avlossat på Skyttecentrum, det är ett villkor som förvaltningsrådet måste kunna redovisa till Miljökontoret i Linköping om/när klagomål inkommer från flanörer, hundägare, hästägare, ryttare och andra personer som delar området där vi bedriver vår skytteverksamhet.

Om inte utsatta villkor följs kan Miljökontoret som myndighet förbjuda skytteverksamhet med omedelbar verkan på Skyttecentrum.


Bild från hemsidan där du finner loggboken (Du måste vara inloggad för att komma till loggboken)
Skarmavbild_2020-04-29_kl._11.59.28.png

Linköpings skyttecentrum får endast användas av medlemmar i A1 Skytteförening
och LSKF,
båda föreningarna har loggningsskyldighet vid användandet av skjutbanan,
som t ex vid träning där man ska redovisa tidpunkt och antal skott som avlossats.
För A1 Skytteförenings medlemmar gäller ovanstående loggbok.
Vid interna klubbtävlingar eller annan tävling som erbjuds på skyttecentrum där det
finns offentliga resultat
listor behöver inte enskild medlem föra föreskriven loggbok
då resultat
listorna som redovisas ligger till grund för antal skott som avlossats vid detta
tävlingstillfälle.

=============================================================================

(C.N. 2020-04-27)

Måndagsträning för A1 SKFs skyttar idag, det var några tappra skyttar som trotsade regnet.

Skarmavbild_2020-04-27_kl._19.30.20.png

 Foto från Facebook: Jonas K. 

=============================================================================
(C.N. 2020-04-22)

Hej skyttar!
Nu är det dags för 3:e deltävlingen i fältserien.
Den är samtidigt KM fält-C.
Dessutom en inbjudan till tävling nu på lördag den
25/4 på SkytteC
Vi samlas vid målboden 09:30 för att bygga banan.
Nu är vridstället i skogen på plats igen.
Börjar skjuta så fort vi kan, troligen strax efter 10:00.
Vi försöker ordna ett separat tillfälle för KM-C och
B, eftersom bl.a. Ö-serien är inställd under våren.
Det finns möjlighet för en extra start i OptR efteråt.
Väl mött på banan.
För fältgruppen LSKF
/Nils-Uno

Skarmavbild_2020-04-22_kl._09.43.09.png

=============================================================================

(C.N. 2020-04-19)

Spontanfältskytte på Skyttecentrum 2020-04-19
 
Dagens fältskyttetävling samlade 11 deltagare från A1-skf och LSKF.
Varierande mål, tider och skjutställningar gjorde rundan riktigt omväxlande och rolig.
På prispallen hamnade;
1. Lene, LSKF med 67 poäng
2. Richard, A1-skf med 66 poäng
3. Adam, A1-skf med 65 poäng
Den samlade maxpoängen för samtliga åtta stationer var 67 poäng.
Tävlingen avslutades med gemensam fika i det fina vädret.

Johan 1

=============================================================================

(C.N. 2020-04-17)

Skarmavbild_2020-04-17_kl._17.54.06.png    Hur har vår medlemmar
 hanterat A1 SKFs loggbok 

Det är positivt att våra medlemmar följer de regler som är uppsatta av Miljökontoret
och Linköpings kommun. Det finns idag bra statistik på hur banorna använts och
antal personer från A1 SKF som fört logg. Statistik från LSKF är inte med i denna
redogörelse p.g.a. redovisningen inte är tillgänglig för A1 SKF utan kommer att
begäras in från Skyttecentrums Förvaltningsråd på kommunen begäran.

Lite A1 SKF loggboks statistik :

- 37 st A1 SKF medlemmar har använt loggboken mellan 2018-02-06 t.o.m. 2020-04-14
- 2018 loggades skytte vid 507 tillfällen 21217 avlossade skott på skyttecentrum.
- 2019 loggades skytte vid 515 tillfällen 28521 avlossade skott på skyttecentrum.
- 2020 loggades 2020-01-01 t.o.m. 2020-04-15 vid 136 tillfällen 5190 avlossade
   skott på skyttecentrum.
För att fortsätta Miljökontorets utsatta regler fram till och med 2020-10-31 finns
det utrymme från nämnda tidpunkt för ca 19000 skott för A1 SKF och 0 skott för LSKF som
förbrukat sin tilldelning på 5000 skott, genom 3 stycken LSKF fältskjutningar med totalt 88
deltagare x 48 skott = 4884 skott plus ett flertal medlemmar i LSKF som använder sig av
skyttecentrum regelbundet i veckorna för att träna skytte och i med det uppnått sin tilldelning
med råge. 

Utdrag ur Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslut Dnr MK-2019-5235 gällande
1 januari 2020 till och med 31 oktober 2020.

Skarmavbild_2020-04-29_kl._23.08.27.png
Förvaltningsrådet begärde i en skrivelse Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen en
utökning av hur många skott som får avfyras på Skyttecentrum som
resulterade i:

Skarmavbild_2020-04-29_kl._23.20.55.png

Detta skrivelse från Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen finns att läsa i sin helhet
under dokument på A1 SKFs hemsida.

OBS! Glöm inte bort att ta hänsyn till de som vistas i närheten av skjutbanan samt fortsätt
logga tidpunkt, kaliber och antal skott så vi inte får någon anmärkning på oss från Linköpings
Miljökontor eller annan myndighet som kan innebär tråkigheter för vår klubb och skytte.

=============================================================================

(C.N. 2020-04-13)

Första prova-på i parasportsektionen

Idag hade vi lite prova-på skytte parallellt med måndagsträningen. Resultatet
är två nya medlemmar. Peter skötte introduktionen samtidigt som Johannes
ledde ordinarie skyttet. En trevlig kväll trots hagelskuren och bistert aprilväder.

bild-1.png
Foto: Johan J.

bild-2.png

Foto: Johan J.

=============================================================================

(C.N. 2020-04-13)

A1 Skytteförening behöver nå ut med information!

Det har på senare tid tilkommit ett antal nya medlemmar i A1 SKF vilket är possitivt, men...
Då som både kassör och webbmaster inte har era telefonnummer och/eller er mailadress
är det svårt att nå er med klubbens olika utskick om aktiviteter eller annan information.
Nya medlemmar som har tillkommit in i vår klubbverksamhet senaste halvåret eller ni
medlemmar som inte fått nyhetsbrev gå in på A1 SKFs hemsidan och fyll i Medlemsansökan 
så att vi kan uppdatera medlemslistan för utskick av kommande information.
Mvh
Webbmaster

=============================================================================

(C.N. 2020-04-13) 

Traditionen att A1 och LSKF's skyttar träffas och sätter upp en lättsam fältbana håller i sig.
Idag (20-04-13) var vi fem stycken som i växlande väder och under mycken glädje satte
upp fyra stationer som sedan sköts med allt kortare tider och svårare förutsättningar.

Nästa tillfälle sattes till söndag 19/4 kl 10.00.
Mvh,
Richard

=============================================================================

(C.N. 2020-04-11)

På måndag vid tio körs det spontanfält igen, den här gången arrangerat av
LSKF Richard och Kristian.
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/teb/2/16/1f642.png"); background-repeat: no-repeat;">?
För övrigt kör a1 SKF vanlig måndagsträning/tävling klockan 17.00.

=============================================================================

(C.N. 2020-04-10)

Skarmavbild_2020-04-10_kl._12.09.52.png Påsk-
Smällen

Arr: Johan J.

 

Skarmavbild_2020-04-11_kl._14.33.28.png
Bild: Jonas Kling Spontanfält 11 april 

Ännu en spontan fälttävling hos A1, vi kan väl kalla den för Påsksmällen? Vi träffas på skjutbanan i morgon lördag den 11 april klockan 09.30 för att rigga fältmål och sätter igång att skjuta så snart banan är färdig. Alla som har rätt att skjuta på banan, inkl LSKF får såklart vara med, men vi orkar inte med någon större anstormning så det räcker att vi annonserar på vår egen hemsida...

Vi tänker på att hålla Coronaavstånd mellan oss under hela aktiviteten.
 
Välkomna!

 

=============================================================================

(C.N. 2020-04-06)

Skarmavbild_2020-04-07_kl._10.56.12.png

Inget Pistol-SM vecka 27

Läget har utvecklats sig så att det inte längre finns någon möjlighet att genomföra
SM i vare sig Militär Snabbmatch, Fältskjutning eller Precisionsskjutning vecka 27
(30 juni – 5 juli).
Om och när SM-tävlingar i dessa grenar kan genomföras under 2020 återkommer
Förbundsstyrelsen till.
 

Med vänliga hälsningar
Nils-Anders Ekberg
Generalsekreterare

=============================================================================
(C.N. 2020-04-06)

INFORMATION

Protokoll för våra serietävlingar i precision, duell och Milsnabb finns nu att tillgå i målboden
meddelar A1 SKFs ordf. Peter Carlsson.

============================================================================= 

(C.N. 2020-04-03)

Senaste info från Spsf:
"Läget har tyvärr utvecklats sig så att det inte längre finns någon möjlighet att
genomföra SM i vare sig Militär Snabbmatch, Fältskjutning eller Precisionsskjutning
vecka 27 (30 juni – 5 juli).

Om och när SM-tävlingar i dessa grenar kan genomföras under 2020 återkommer
Förbundsstyrelsen till."

===============================================================================

(C.N. 2020-03-31)

  Resultat från LSKFs klubbfält 2                 Skarmavbild_2020-04-01_kl._12.11.48.png

 

Några A1 SKF skyttar gjorde en bra fälttävling lördagen den 28 mars på Linköpings
skyttecentrum, Erika Blom och Richard Johnson sköt till sig 65 poäng totalt av 70 möjliga
vilket är ett bra resultat i båda klasserna.
Nu i tiderna med Coronavirus och de flesta tävlingarna har ställts in p.g.a. smittorisk finns
fortfarande möjlighet att träna på Linköpings skyttecentrum om man inte klumpar ihop sig
med mer en 50 personer samtigt på skjutbanan, vilket kanske inte är troligt. I vilket fall som
helst, att hålla avstånd är en god ide och att bemanna var annan skjutplats i skjuthallen när
flera skyttar är där och tränar är att förebygga smittspridning. Keep shooting with joy!

Resultaten kan läsas nedan eller i Program.

Resultat LSKF klubbfält 2

=============================================================================== 

(C.N. 2020-03-31) 

Svenska Pistolskytteförbundets styrelse har 2020-03-31 med anledning av pandemin covid-19 beslutat att

2020-03-31, senast ändrad: 2020-03-31


1.  Alla nationella tävlingar omvandlas till kretstävlingar.
2.  I kretstävling får inte skyttar från annan krets delta.
3.  Antalet personer som vistas samtidigt på tävlingsplatsen skall alltid vara färre än 50.
     Avser tävlingar på alla nivåer.
4.  Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar ska
     följas. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
     utbrott/covid-19/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/
5.  Arrangör skall göra riskbedömning enligt myndighetens verktyg:
     https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott
     /covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/
6.  Folkhälsomyndighetens övriga riktlinjer för covid-19 gäller. Ansvaret att bedöma
     riskgruppstillhörighet åvilar den enskilde.
7.  Beslutet gäller till och med 21 juni 2020 om inte annat meddelas.
8.  Myndighets föreskrifter gäller före detta beslut.
9.  Samtliga landsdelsmästerskap första halvåret 2020 flyttas till andra halvåret och att det
     uppdras åt Tävlingskommittén att fastställa nytt datum, efter samråd med landsdels-
     AU/motsvarande.
10. VU tidigare beslut att temporärt upphäva bestämmelserna om vapenkontroll bekräftades.

VU beslut 2020-03-30 angående förbundets tävlingar

1. Med anledning av begränsningen om mindre än 50 personer på tävlingsplatsen beslöt VU att
    SM Magnumprecision flyttas till ett senare tillfälle. Datum fastställs av FS.
2. Stockholms Pistolskyttekrets befrias, på egen begäran, från uppdraget att arrangera
    tävlingen 2020.
3. Avsikten är fortsatt att genomföra SM-tävlingarna efter midsommar enligt plan.
    Tävlingskommittén följer läget fortlöpande och i nära dialog med arrangörer, beredd att
    initiera nödvändiga beslut.
4. Uppdrogs åt Tävlingskommittén att föreslå VU nödvändiga eller lämpliga, temporära
    ändringar av uttagningsregler för och genomförande av NM Fältskytte och EM PPC.
5. Rikstävlingen på hemortens banor genomförs enligt plan.

Nils-Anders Ekberg

Gereralsekr

=============================================================================== 

(C.N. 2020-03-30)

Inbjudan till Hemorten 2020

Det är bara att hoppas A1 SKF ansv. i styrelsen kan arrangera tävlingen, det är mycket
pappershanteringen för funktionärerna, smittorisken kan vara stor.

Tiil: Blankett

===============================================================================

(C.N. 2020-03-28)

 
 Hej Östgötaklubbar!

Vid dagens styrelsemöte i Östergötlands Pistolskyttekrets beslutades att samtliga
tävlingar i kretsens regi mellan 28/3 och 30/6, dvs Kretsmästerskap, Östgötaserie
fältskjutning samt Trestadsmatch, ställs in.

Vidare beslutades att Kretsen inte kommer sanktionera kretstävlingar eller
nationella tävlingar under denna period.

Inte heller utbildningar eller andra sammankomster kommer anordnas innan
halvårsskiftet.

Kretsens årsmöte kommer preliminärt hållas i mitten av september. Kallelse
kommer.

Alla dessa åtgärder grundar sig i dels de regler och rekommendationer som finns
från myndigheter i nuläget, dels det problematiska i att hålla mästerskap där en
stor
andel av våra aktiva inte kan delta på grund av ålder eller andra riskfaktorer.

Detta är naturligtvis mycket tråkiga beslut att ta, men kretsstyrelsen är enig i dem,
och övertygad om att det är det bästa för vår sport och våra medlemmar när
världen nu ser ut som den gör.

Vi ber att få återkomma angående om vissa tävlingar planeras in under
sensommaren/hösten eller ej.

Med vänlig hälsning,
 Joachim Törnfeldt
 Ordförande
 --
 Östgötakretsen, SPSF

===============================================================================

(C.N. 2020-03-28)

Finvädersskytte på LSKF Klubbfält 2

falt-2.gif
Foto hämtat från Facebook

En kall morgon gav vika för en allt varmare förmiddag när LSKF med förstärkning av
fem A1:or genomförde LSKF's Klubbfält 2 på SKC. En varierad och utmanande bana
prövade skyttarna allt eftersom solen steg och vårvärmen med den. Avslutningsvis
passade tre tappra (Thomas Svensson. Richard och Daniel) på att gå ett extravarv i
nya klassen OptR för just optiska riktmedel. Det var undertecknades första erfarenhet
av rödpunkt på pistol och jag blev överraskad av hur nytt och ovant det var att försöka
bemästra. Hela muskelminnet är ju trimmat för mitt vanliga sikte och nu får jag helt lära
mig något nytt. Resultaten blev lika låga som jämna... ;-)


Överrlag var det ytterligare en trevlig dag på SKC i gott sällskap!
//Richard J.

===============================================================================

(C.N. 2020-03-26)

Idag har de första 15 skjutplatserna utrustat med kanalplast som förhindrar rikoschetter
enlig Polismyndigheten som besikta skyttecentrums skjutbanor.

Skarmavbild_2020-03-26_kl._22.35.49.png

Skarmavbild_2020-03-26_kl._22.08.01.png

Jag fick informationen och bilden av Daniel J. underskrivet av Materialförvaltarna så troligtvis
var det både Daniel J och Martin E. 
Bra jobbat av ni som gjorde arbetet till alla 9 mm skyttar glädje då det nu är fritt fram
att skjuta på skjutplatserna 1 till 15 med grov ammunition, enl. Polistillståndet.

OBS!! Det är fortfarande förbjudet att skjuta på överliggaren även om den nu är klädd med
kanalplast!
Så testa inte!!!

===============================================================================

(C.N. 2020-03-25)

Skarmavbild_2020-03-25_kl._16.59.03.png Nu får vi "Veteraner Äldre"
inte vara med längre!?!

Hej Östgötaklubbar!

Nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten igår.
Det föranleder enligt min bedömning inga förändringar av Kretsens tidigare
information, förutom möjligen tydligare rekommendation att personer över 70 år ej
skall delta i gruppaktiviteter.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

Stanna hemma vid symptom (även lindriga)!
Säkerställ handhygien!
Riskbedöm all verksamhet!
Personer över 70 år skall inte delta i verksamhet där de kommer i kontakt med andra
människor!

Mvh,
Joachim Törnfeldt
Ordförande
--
Östgötakretsen, SPSF

===============================================================================

(C.N. 2020-03-24)

A1 SKF HAR FÅTT EN INBJUDAN FRÅN LSKF

Nu på lördag den 28/3 är det LSKFs klubbfält 2.

Vi samlas vid målboden på SkytteC 09:30 för att bygga banan.
Endast C-vapen.
Första star blir strax efter 10:00.

Återigen kommer det att vara möjligt med en extrastart i OptR efter den ordinarie rundan. Vill du det så säg till före start på morgonen, annars rivs stationerna direkt.
Mvh
Nils-Uno

Tillägg från Thomas Svensson nedan:

För de som vill testa OptR så har jag några extra riktmedel som går att låna, de har fästen för weaver rail så det måste finnas på vapnet.
Jag själv har monterat en låg klack på min GSP22 framför bakre ordinarie riktmedel med två skruvar.
Mvh
Thomas


===============================================================================

(C.N. 2020-03-22)

Skarmavbild_2020-03-22_kl._18.38.01.png     Samma problem sen minst 50  år tillbaka i   tiden!

 Har inte dagens skytteklubbar hört talas om Webshooter.se ???             

 Nedan hämtat från Facebook...

Har någon sett till resultatlistor från Ö-serien 1?

Mikael SjögrenDet är synd att inte de moderna webbverktyg som finns för information, anmälan/avanmälan, patrull-listor, resultat mm används på alla tävlingar. Tror det är viktigt för vår sport att hänga med i utvecklingen. Att vänta 1-14 dagar på resultat i en excel-lista som dyker upp någonstans på webben efter en tävling lockar inte nya skyttar. Att använda samma 'App' och databas borde dessutom underlätta otroligt mycket då man kan hämta statistik på alla skyttar som deltagit.

Gunther WohlfarthHåller med, problemet med ett modernt verktyg är att de kostar pengar att underhålla och drifta. Vem skall stå för kostnaden eller för den delen driften...ekonomin styr nog ganska mycket och därför blir det nog excel och några dagars väntan...

Mikael SjögrenAntingen gör förbundet en deal med ett existerande verktyg, eller utvecklar ett själva. Det är inte jätteavancerat. Tror det går att få för en kostnad av några kr/start om alla använde samma. Dessutom finns ju fördelar med statistik, och smidigheten för skyttarna.

Gunther WohlfarthMikael Sjögren lägg en motion till förbundets årsmöte.

=============================================================================== 

(C.N. 2020-03-17)

Hej A1 Skytteförening!  
Årsmötet kretsen den 18/3 är inställt, nytt datum kommer.
 
Kretsstyrelsen har övervägt tävlingsverksamheten med anledning av Coronavirusets spridning i samhället, och har efter att ha tagit del av Folkhälsomyndighetens riktlinjer för evenemang med färre deltagare än 500st (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/) och Svenska Pistolskytteförbundets yttrande i frågan (https://www.pistolskytteforbundet.se/nyheter/information-kring-coronaviruset/) kommit fram till följande:
- Kretsstyrelsen utfärdaringet generellt stopp eller rekommendation om inställande av tränings- eller tävlingsverksamhet. Vår bedömning är att risken med ett evenemang utomhus där människor lätt kan hålla avstånd från varandra bör vara acceptabel för personer som ej tillhör särskilt utsatta grupper.
- Arrangörer av evenemang/tävling inom ramen för Östgötakretsen SKALL ta del av den länkade informationen ochgenomföra riskbedömningenligt FHM mall.
- Riskerna vid anmälan, vapenkontroll, servering och uppehållande i samlingslokal bör beaktas.
- Om möjligt bör föranmälan tillämpas för att minska risken för stor ansamling av människor vid anmälan/vapenkontroll.
- Om arrangör efter riskbedömning anser att evenemanget/tävlingen inte bör genomföras så får det ställas in. Hur detta i förekommande fall hanteras kommer kretsstyrelsen besluta om.
-Personer som känner sig sjuka eller uppvisar symtom skall stanna hemma.(https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/)
- Kretsstyrelsenrekommenderar inte personer som tillhör särskilda riskgrupper att deltaga
- Arrangör bör om möjligt säkerställa möjligheter tillgod handhygien.
- Deltagare bör om möjligt säkerställa möjligheter till egen god handhygien.
 
Naturligtvis kan inte kretsstyrelsen eller en tävlingsarrangör garantera att någon deltagare är utom risk för att smittas, utan det är alltidden enskildes ansvar att överväga risken att deltaga.
Samtidigt anser vi att det i dessa tider är viktigt att kunna fortsätta utöva en meningsfull sport och fritidssysselsättning som genom sin karaktär inte medför högre smittorisk för deltagaren än någon annan aktivitet utanför en isolerad hemmavaro.
Ovanstående bedömningar och riktlinjer kan självklart komma revideras om ny information kommer från myndigheter eller vår huvudorganisation.
 
Med vänlig hälsning,
Joachim Törnfeldt
Ordförande Östergötlands Pistolskyttekrets

=============================================================================== 

(C.N. 2020-03-16)


 Skarmavbild_2020-03-17_kl._16.32.02.png    Inbjudan till PISTOL SM 2020.

På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet inbjuder Blekinge Läns, Kalmar Läns Södra, Kalmar Läns Norra, Kronoberg Läns, Jönköping Läns och Halland Läns Pistolskyttekretsar till tävling om Svenskt Mästerskap med pistol och revolver i Militär snabbmatch, Precisions- och Fältskjutning den 30 juni – 5 juli.

Militär snabbmatch genomförs i Västervik och Ankarsrum den 30 juni – 1 juli där tävlingscentrum är i Västervik. Precisions- och fältskjutningarna genomförs den 2 juli- 5 juli vid Östra Lägret på Skillingaryds skjutfält.

SM-grenar individuellt och lag.

Militär snabbmatch vapengrupp A, B, C öppen, dam, junior, veteran yngre, veteran äldre och R. Fältskjutning, vapengrupp A, B, C öppen, dam, junior, veteran yngre, veteran äldre och R. Precisionsskjutning, vapengrupp A, B, C öppen, dam, junior, veteran yngre och veteran äldre. Lagtävlingar, 3-mannalag för A, B, C öppen, Militär snabbmatch, Precisions- och Fältskjutning
samt R i Fält och Militär snabbmatch.

2-mannalag för C dam, junior, veteran yngre och veteran äldre i Militär snabbmatch, Precisions
och Fältskjutning.

Program

Tisdag 30 juni Onsdag 1 juli

Torsdag 2 juli Fredag 3 juli Lördag 4 juli Söndag 5 juli

Militär snabbmatch

C öppen och A, B, R, Cdam, junior och veteran

Fältskjutning

B, C dam och junior C öppen, R, veteran, A

Precision

A, C dam, junior och veteran C, öppen B

Anmälningsavgifter

Individuellt junior Militärsnabb och precision Fältskjutning
Lag 
150 kr/start 250 kr/start 300 kr/start 250 kr/start

Anmälan görs via länk på hemsidan www.pistolsm2020.org senast 27 maj. Avgift betalas föreningsvis till pg 174072-9, Kronobergs pistolskyttekrets och skall vara oss tillhanda
senast 3 juni 2020
.
Efteranmälan medges ej. Inbetald avgift återbetalas ej.
Föreningen ansvarar för att anmälda skyttar är kvalificerade och innehar SPSF:s pistolskyttekort.

Vapenkontroll

Öppnar i Västervik måndag 29 juni kl 16.00 till 21.00 och övriga dagar en timma före första start. Öppnar i Skillingaryd onsdag 1 juli kl 16.00 till 21.00 och övriga dagar en timma före första start

Tävlingsbestämmelser
Enligt Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok. Fältskjutningen genomförs som poängfältskjutning i samtliga vapengrupper. I Öppen Fält C kommer knästående skjutställning att förekomma. Militär snabbmatch och Precisionsskjutning sker från skjuthall.

Startlistor, resultat och priser

Startlistor och resultat kommer att publiceras på www.pistolsm2020.org
Prisutdelning sker dagligen på respektive tävlingscentrum efter avslutad tävling.
Tid anslås tävlingsdagen
.

Information

Information och frågor, se www.pistolsm2020.org eller kontakta någon av personerna nedan.

Organisationskommittén

Tävlingsledare Fält/precision: Tävlingsledare Militär snabb: Kassör: Mattias Gustavsson Fredrik Strömberg Roger Tiensuu

070-5739964 070-2437870 076-7633802

mattias.gustavsson@telia.com fredrik@stromberg.yt kassor@kronobergspistol.com

VÄLKOMNA 

===============================================================================

(C.N. 2020-03-14)

 Resultat från:

Skarmavbild_2020-03-16_kl._09.51.04.png

Fyra A1 SKF skyttar åkte till Finspång för att skjuta fältskytte och som vanligt gjorde bra ifrån sig.

Klass 1:  2 plats Daniel J.
Klass 1: 5 plats Jonas K.
Klass 2: 10 plats Richard J. 

Resultatlistan från Finspång

===============================================================================

(C.N. 2020-03-14)

Glöm inte att anmäla er till:

Skarmavbild_2020-03-15_kl._22.32.27.png

===============================================================================

(C.N. 2020-03-14)

Skarmavbild_2020-03-15_kl._11.58.20.png

Resultat från A1 SKF klubbfält 1 (arrangör LSKF på skyttecentrum) 

Tyvärr var det bara tre skyttar från A1 SKF som ställde upp på klubbfälten 2020-03-07.
Men gjorde det med den äran, Richard var den som belade förstaplats i Klass 2.

Resultatlista finner du här.

===============================================================================

(C.N. 2020-03-12)

  Skarmavbild_2020-03-15_kl._12.02.04.png  Årsmötet för Kretsen flyttat

Kretsstyrelsen har idag beslutat att med anledning av den rådande situationen flytta årsmötet som var planerat den 18/3.
Vi vill att årsmötet ska vara en högtidsstund för alla inblandade och att var och en ska kunna delta utan att känna oro för sin egen eller andras hälsa.
Dessutom vill vi dra vårt lilla strå till stacken vas gäller samhällsnyttan med spridningsprevention. Vi kommer följa Folkhälsomyndighetens uppdateringar och återkomma med nytt datum för årsmötet.
Med förhoppning om förståelse för denna speciella situation.  

 
Joachim Törnfeldt
Ordförande Östergötlands Pistolskyttekrets

===============================================================================

(C.N. 2020-03-11)

Skarmavbild_2020-03-14_kl._12.24.39.png

 

===============================================================================

(C.N. 2020-03-09)

Idag har myndigheten Polisen gjort en besiktning av Skyttecentrums skjutplatser som
behöver 
åtgärdas.

Skarmavbild_2020-03-09_kl._16.57.43.png

På plats var ordf. Staffan L. och Claes N. för förvaltningsrådet och ordf. Peter C. för A1 SKF.

- På 25 met. skjutplatser måste överliggaren kläds med kanalplast på framsidan, för övrigt
  ingen åtgärd. När detta är gjort är banan godkänd för kaliber .22 t.o.m 13 mm ammunition
  innan detta är åtgärdat får endast kaliber .22 och .32 skjutas på nämnda skjutbana.
- A1 SKF står för inköp av kanalplast, kostnaden står förvaltningsrådet för, arbetsinsatsen
  står klubbarna för.

- För att gynna bl.a. PPC- skyttarna på skyttecentrum har vi nu fått gropen bakom 25 met.
  vallen godkänd som 50 met. skjutbana för kalibrarna .22 t.o.m 13mm.

- Skogen diskutera vi om att få som godkänd skjutplats men avråddes från myndigheten att
  lägga det ansvaret på förvaltningsrådet utan istället fortsätta benämna det som tillfällig skjutplats
  när behov finns.

När ovanstående har gjorts har vi ett gällande Polistillstånd Enligt 3 kap 6§ i ordningslagen
(1993 1617) att använda använda skjutbana.

===============================================================================

(C.N. 2020-03-08)

Vårsaluten 2 fält på Överums skjutanläggning

Skarmavbild_2020-03-08_kl._13.44.09.png

Fyra skyttar från A1 SKF åkte till Överum för att medverka i Vårsaluten i flera vapenklasser
Resultaten kan ses genom att öppna nedanstående resultatlista.
Totalt 146 starter i olika klasser.

Resultatlista från vårsaluten!

===============================================================================

(C.N. 2020-02-25)

INBJUDAN
till LSKFs Klubbfält 1 och 2 på SKC
Skarmavbild_2020-02-26_kl._11.46.05.png


Nu är det dax att ta fram .22:orna ur vapenskåpen, torka av infettningen med armens
vapen
fett och polera upp korn o sikte efter vinterförvaringen för att vara med och tävla
i årets första fältskytte på hemmabanan skyttecentrum tillsammans med LSKF.

Efter att talat med Nils-Uno inbjuds A1 SKFs skyttar till LSKFs Klubbfält 1 Lördag 07 mars
och LSKFs Klubbfält 2 Lördag 28 mars på skyttecentrum. Fältskyttebanan kommer att ha
8 stationer, en i skogen, fyra på 25 met. bana, en i gropen och två på 50 met. bana enl.
Nils-Uno fältskyttegruppen i LSKF.
Vi samlas vid målboden där kl. 09:30 för att sätta ut stationerna.
Vi börjar skjuta strax efter 10:00.
Det blir start på alla stationer samtidigt.  Endast Cvapen.

OBS!!! Som avslutning finns det möjlighet till en start i OptR för de som vill, och har lämpliga
vapen/riktmedel. det blir samma bana och förutsättningar.

Vad är OptR?

Välkomna
För LSKFs fältgruppen
/N-U


Glöm inte bort att anmäla er till Ringfält 1 i Finspång den 14 mars på Grovsvad i Finspång.

===============================================================================

(C.N. 2020-02-22)

Tillfälliga fältskytteplats SKOGEN har fått mer grus i skjutvallen.

Skarmavbild_2020-02-22_kl._17.17.32.png

Förvaltningsrådets ordf. Staffan L. berätta att skogens fältskytteplats har fått påfyllt med mer
grus i skjutvallen för att öka säkerheten mot eventuella rikoschetter.

Skarmavbild_2020-02-27_kl._21.38.58.png
Vallen har fått mer grus och marken har röjts från buskar och snår

Informationen innehöll också att målställningen bör uppdateras med nytt virke då nuvarande
inte är funktionellt. Detta bör göras av klubbarna innan LSKFs klubbfält lördagen den 7 mars
då A1 SKF är inbjudna att deltaga enl. Staffan L. (Kontakt bör tas med Nils-Uno, LSKF)
Ny besiktning av skyttecentrums skjutbanor kommer att göras snarast, V 09 kommer polisens
besiktningsman höra av sig för att bestämma tid för en ombesiktning innan nuvarande
besiktnings utgångsdatum 2020-03-29. Tillstånd för ,22 - 9mm skytte i gropen kommer att tas
upp vid denna besiktning, även en dispens för 9 till13mm skytte på 25 met. skjutvall tills skytte-
centrums 25 met. och 50 met. skjutbanor stängs av markägaren kommunen. 

===============================================================================

(C.N. 2020-01-18)

Nu har det hänt igen!

Skarmavbild_2020-01-19_kl._14.40.53.png    Skarmavbild_2020-01-19_kl._14.41.37.png   Skarmavbild_2020-01-19_kl._14.42.26.png
Foto: Adam J.

Någon/några har haft sönder låsen och dörrarna på våra tavelbodar, kan väl inte tro att
det är några som varit där för att träna skytte, utan det är väl "buset" som finns i vår närhet
som trott att det finns något spännande att hämta i dessa bodar.
Händelsen är polisanmäld av SKC Förvaltningsråd, det sorgliga med denna förstörelse är
att det hjälper till att dränera klubbkassan för de klubbar som använder sig av skyttecentrum.

===============================================================================

(C.N. 2020-01-17)

 

                  Kommer till
               Skyttecentrum

    

       för att höja skjutvallen

 Nu är det på gång...

 

Fick besked idag av förvaltningsrådets ordf. Staffan L.
att han gjort upp med en entreprenör med grävmaskin
att höja skjutvallen på skyttecentrum så att det ska
följa Säk B regler för att utöva skytte för att sedan
ombesiktas utan anmärkning förhoppningsvis.

Detta arbete kommer att ske någon av de närmaste
helgerna på en lördag eller söndag enl. utsago.

===============================================================================

(C.N. 2020-01-13) 


NU STARTAR E-SKYTTE 2020
FÖR A1 SKF MEDLEMMAR 
PÅ SKYTTECENTRUMS PAVILJONG

Webmaster var där och prova på tillsammans med
ett 10 -tal medlemmar som var där för att förfina
sitt skytte med hjälp av elektroniska skytte som
hjälper till att följa upp och som abrupt redovisar
hur skakig man är innan korn och sikte hittat rätt
på den tioringade tavlan.
En annan viktig del är det sociala biten, med kaffe och
tillbehör vid ett dukat bord i ett annat hörn av lokalen
där det tar vid med 
diskussioner om ditt o datt,
kanske mest om skytte.


E-skytte är på Skyttecentrums Paviljong måndagar
Kl. 17.00, alla medlemmar är välkomna att pröva
och/eller träna. (Se program på denna hemsida)

 

 

 

 

 

Skarmavbild_2020-01-14_kl._11.48.14.png

 

Skarmavbild_2020-01-14_kl._12.39.02.png

===============================================================================

(C.N. 2020-01-10)

Skarmavbild_2020-01-10_kl._13.13.37.png

===============================================================================

(C.N. 2020-01-01) 

God fortsättning på det nya året!
Som de flesta medlemmar i A1 SKF och jag hoppas även LSKFs medlemmar har fått information om
så har vår skjutbana blivit belagd med att göra en del uppdateringar för att få skjuta 9mm och grövre
kaliber upp till 13mm på tavlor i det befintliga tavelstället. (se besiktningsprotokoll) Polismyndighetens
besiktningsman anser att tavelstället befinner sig för långt ifrån skjutvallen så att vinkeln enl. Säk B är
för liten, enligt besiktningsmannen bör tavelställningen flyttas nära skjutvallen eller som alternativ höja
skjutvallen.
Båda alternativen är kostsamma, ska vi flytta tavelställen närmare vallen (ca 3-4 met.) måste även
skuthallen flyttas lika mycket. Andra allternativet är att höja skjutvallen ca 1 met. med sand från
befintlig skjutvall som ej används till höger om slipersväggen . 
Nuvarande tillstånd gäller ett år f.o.m 2019-03-29 t.o.m 2020-03-29 enl. senaste besiktningsprotokoll
och därför bör det göras en ny besiktning före 2020-03-29.

Fakta och konstigheter
Att nämna: Det finns tre tillståndsprotokoll från Polisens besiktningsmann med samma datum och
diarienummer men med 3 olika bedömningar och ändringar, vad/vem har påverkat ändringar i
protokollskrivningen
och varför skickar en myndighet ut flera alternativ i ärendet???
Inte är det förvaltningsrådets säkerhetsansvarige för skyttecentrum eller A1 SKF medlem som varit 
inblandad. (Förvaltningsrådets LSKF medlemmar var enbart närvarande vid besiktning och ingen
ansvarig medlem från A1 SKF som har skyttecentrum som sin hemvist).
Nämnd säkerhetsansvarig i protokollet från A1 SKF kunde ej närvara p.g.a annat uppdrag.

Besiktningsprotokoll 1       Besiktningsprotokoll 2    nu gällande ==>  Besiktingsprotokoll 3

Anmärkning:
Linköpings Skyttecentrums 25 met. skjutbana har enl. tidigare protokoll funnits sedan
1986 alltså i 34 år utan några tillbud med nuvarande tavelställ förutom att hälften av ursprungliga
skjuthallen brann ner den 26 okt. 2009 men det hade inget med varken tavelställ eller skjutvall att göra.
Varför nu denna säkerhetsiver när skyttecentrum kanske i bästa fall bara får finnas kvar året 2020 ut.


===============================================================================
(C.N. 2019-11-23)

Lite bilder från dagens KM i fältskytte på skyttecentrum

Skarmavbild_2019-11-23_kl._16.01.24.png
foto: Johan Jenvald

Skarmavbild_2019-11-23_kl._16.03.59.png
foto: Johan Jenvald

Det var årets trevligaste fältskjutning med 8 stationer på skyttecentrum. Men... det var glest
med skyttar från A1 SKF, bara 6 medlemmar ställde upp.
Resultat

===============================================================================

(C.N. 2019-11-17)

På lördagen den 23 november ses vi på årets sista fältskjutning.

På lördag har A1 SKF KM i fältskytte tillsammans med LSKF som också har årets sista fält-
skytte på skyttecentrum, vi startar Kl: 09.30 med att sätta upp måltavlor för 6 stationer som
A1 SKF skjuter på för sitt klubmästerskap på, LSKF skjuter även på dessa för att sedan
fortsätta sitt fältskytte på Trädgårdstorp med ytterligare 2 stationer.
Väl mött alla A1 SKF skyttar!

===============================================================================
(C.N. 2019-11-14)

Östgötakretsen hade möte igår. 

Här nedan kommer kalendern i det skick som den var direkt efter gårdagens möte. 

Idag klarades kretsens årliga planeringsmöte av, och skjutprogrammet för 2020 blev om inte spikat så i alla fall provisoriskt upphäftat.

Inga större dispyter, men lite hälsosam debatt om det ena och det andra.
Kalendern kommer skickas till föreningarna och anslås på kretsens webbsida inom kort.

Den kanske mest intressanta diskussionen rörde den alltmer sinande tillgången på skjutbanor och fältskytteterräng.
Det blir alltmer tydligt att vi dels måste hjälpas åt mellan klubbar
na med detta, så att vi åtminstone nyttjar befintliga banor så långt det är möjligt, dels kanske behöver tänka lite utanför vår fyrkantiga låda angående hur vi agerar framåt.
Ett alternativ som det pratades om både på mötet och över en kopp kaffe efteråt var möjligheten för skyttar/föreningar att eventuellt gå samman och köpa mark.
Kan vid första anblick låta som en helt vild idé, men frågan är om det inte skulle vara möjligt trots allt? Det skulle onekligen öppna spännande möjligheter...
Härmed inbjuds till fri diskussion och debatt om ämnet!

Mvh,
Joachim Törnfeldt
Ovanstående text är tagen från Östergötlands Pistolskyttekrets Facebook sida.

Skarmavbild_2019-11-14_kl._10.03.04.png

 
Kalendern är en Excel- fil.

Klicka här för att hämta utkast till kalender för 2020

===============================================================================

(C.N. 2019-11-12)

Information från A1 SKFs Mörkerfält 2019-11-11

Skarmavbild_2019-11-12_kl._10.46.01.png

A1 SKFs Mörkerfält var en välbesökt tävling för att vara en måndagskväll, det kom skyttar från
Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Finspång, Åtvidaberg och Överum. 
Klassvinnare i Klass 3 var Jörgen Broman Saab, Klass 2 Anders Larsson Finspång, Klass 1 vår
egna kämpe Daniel Johansson, Klass Vy Kjeld Nielsen Saab och i Klass Vä Peter Gustavsson
från Åtvidaberg.

Ett stort tack till alla ihärdiga banbyggare och funktionärer som gjort denna mörkerfält möjlig,
ingen nämnd och framför allt, ingen glömd... "Så glöm inte att skriva in er arbetsinsatts i loggen"

Skarmavbild_2019-11-12_kl._11.35.29.png

Bild från gårdagen med Rickard och Adam framför station 2.

Preliminär Resultatlista 

Nedan flera bilder från A1 SKFs Facebook sida tagna av Rebecca Che Måndagen 2019-11-11.

Mörkerfält.gif

=============================================================================== 

(C.N. 2019-11-09)

Skarmavbild_2019-11-09_kl._21.33.24.png

===============================================================================

(C.N. 2019-11-06)

Nedanstående kallelse inkom till A1 SKF 21 okt. 2019...

Skarmavbild_2019-11-07_kl._10.02.06.png

=============================================================================== 

(C.N. 2019-11-05)

Har idag varit på Skyttecentrum och satt upp VARNINGS- skyltar runt om våra skjutbanor enl. SäkB,
men det är säkert inget hinder för vissa personer om använder skogspartierna för diverse friluftsliv. 
Så var på er vakt när ni använder våra skjutbanor så ingen kommer till skada, många använder marken
kring skyttecentrum för att rasta sig själva och sina husdjur av olika slag.

Det fanns en del gamla skyltar i skogen som låg på backen bland befintligt ris som jag tog till vara och
skruva upp så de syns igen. Det finns efter idag ca 25 st. skyltar runt våra skjutbanor uppsatta enl.
nedanstående typ. Vi får hoppas de uppmärksammas.

Skarmavbild_2019-11-05_kl._16.49.05.png

===============================================================================

(C.N. 2019-11-04)

Skarmavbild_2019-11-04_kl._12.40.13.png

https://webshooter.se/app/competitions

===============================================================================

(J.J. 2019-10-28)

Förberedelser inför A1 SKFs Mörkerfält 2019-11-11 är i full gång.

I kväll var vi ett glatt gäng som jobbade med förberedelser inför kommande mörkerfälttävlan den 2019-11-11.
Om jag minns rätt så var Kennet, Christer, Johannes, Rickard, Erika, Jonas, Daniel, Adam och jag fotografen var där.

Skarmavbild_2019-10-28_kl._20.03.13.png Skarmavbild_2019-10-28_kl._20.03.54.png

 Foto Johan J.
Upplägg och tillverkning av fältskyttemål på skyttecentrum med A1 Skytteförenings medlemmar. 

 

Skarmavbild_2019-10-28_kl._20.13.01.png

Skjutplatsen Gropen har vallarna iordningställts, nu ska bara sly och gräs tas bort på ytan framför tavelställen.

Tisdagen den 29 okt. var Knutsson, Kennet A. och Claes N. och röjde samt tog bort sly och gräs från Skogen
och Gropen.

Åtestår att göra med de tillfälliga skjutplatserna:
Nu förväntar vi oss att Nils-Uno samlar ihop ett gäng skyttar med spadar från LSKF och ytterligare mjukar upp
skjutvallarna samt s
kyltar upp med varningsskyltar runt skjutplatserna som är inköpta för ändamålet.

Till sist: A1 SKF medlemmar, glöm inte att föra in era arbetspass i hemsidans logg.

===============================================================================
(R.J. 2019-10-24)

Förberedelse för A1 SKFs årliga mörkerfält

Skarmavbild_2019-10-21_kl._21.39.43.png

Tidplan fram till Mörkerfält

To  2019-10-24 17.00 Möte m Arbetsgrupp Mörkerfält -19. Grundplan lagd.

Sö 2019-10-27 14.00 Arbetsdag. Rensning av vall i ”Skogen”. Påbörja bygge av stationer. 
                                   Byta gamla figurer, besluta om ev inköpsbehov av nya figurer.

Må  2019-10-28 17.00A1 SKF Träning. Möjlighet att ägna tid åt mer målbygge.

Må  2019-11-04 17.00 A1 SKF Mörkerträning.

Lö  2019-11-09 09.00 A1 SKF FM Fält.

Må  2019-11-11 17:00 Mörkerfält -19.

A1 SKF ansvariga för denna mörkerfält ser fram emot att alla av klubbens medlemmar tar sig tid för att
hjälpa till med att iordningställa och delta i denna  A1 SKFs traditionella årsvisa mörkerfältstävlingen.

===============================================================================

(C.N. 2019-10-11)


Vad kommer att hända med Djurgården i framtiden?

Skarmavbild_2019-10-11_kl._16.03.26.png

Skarmavbild_2019-10-11_kl._10.13.37.png

Nedan utklippt/utdrag del av artikel i Corren 2019-10-11 om framtidsplanering
av stadsdelen Djurgården i Linköping.


Skarmavbild_2019-10-11_kl._10.01.22.png
===============================================================================

(C.N. 2019-09-29)

 

Skarmavbild_2019-09-23_kl._12.36.34.png

Var på inspektionsrunda idag på skyttecentrum

Gräset är klippt på 25 met. och 50 met. skjutbanor samt
gräsmattan framför Paviljongen m.m.


Bra och snyggt jobbat!!!

Tack Daniel Johansson för ett bra jobb!!!

Skyttecentrums Förvaltningsråd

===============================================================================

(C.N. 2019-09-25 Uppdat 2019-10-11)

           Våra skjutbanor på SkytteCentrum

Linköpings Skyttecentrum förvaltas av Skyttecentrums Förvaltningsråd, anslutna klubbar som använder Skyttecentrum är A1 Skytteförening (A1 SKF) Linköpings Skytteförening (LSKF) som har sin huvudsakliga verksamhet i Trädgårdstorp. Samt Polisens Skytteförening (LPS).


25 meters skjutbana

Linköpings Skyttecentrum har en 25 meter skjutbana där upp till 40 skyttar får plats samtidigt.
Här skjuter vi med kaliber .22 upp till 9mm, magnumladdat är ej tillåtet p.g.a. miljöproblem med buller.

25met

 

50 meter skjutbana
Linköpings Skyttecentrum har en 50 meters skjutbana där vi kan skjuta med korhållsgevär, fripistol samt pistol med max kaliber .22 då vi även här har restriktioner ang. ev. bullerproblem.
Här finns 2 separata vallar godkända av polismyndigheter som vi använder för fältskytte samt tavelbås för fripistol och korthållsgevär.

50met


Nedanstående ska kontrolleras om vi kan använda för fältskytte:
Skjutvallen i skogen till vänster om 25 met. banan måste rensas från sly och nedfallna grenar samt vallen bör också rensas och krattas.
Varningsskyltar om pågående skytte ska finnas utplacerade i terrängen som angränsar till skjutplats.
SäkB tillämpas av banläggare och godkännas av skjutledare.
I nuvarande status är det skjutförbud på denna plats.


skogen_liten.png

KLICKA HÄR för en större bild

Nedanstående ska kontrolleras om vi kan använda för fältskytte:
Bakom 25 met. skjutvall kallas Gropen/Graven bör rensas från gräs och sly och nedfallna grenar samt att vallen också rensas och krattas innan den kan tänkas användas för fältskytte. 
SäkB tillämpas av banläggare och godkännas av skjutledare.
Varningsskyltar om pågående skytte ska finnas utplacerade i terrängen som angränsar till skjutplats.
I nuvarande status är det skjutförbud på denna plats.

graven
 Plankskyddet för Gropen/Graven

KLICKA HÄR för en större bild av Gropen/graven


Nedanstående skjutvall har skjutförbud, får ej att användas 
för skytte, därav behöver inte den åtgärdas:
Skjutvallen till höger om vår 25 met. skjutbana bakom slipersväggen får ej användas för någon form av skytte. 

Skarmavbild_2019-09-27_kl._10.19.18.png
KLICKA HÄR för en större bild

 

Översiktsbild av Skyttecentrum KLICKA HÄR

Att tänka på:
Banläggare för fälttävling samt skjutledare från ansvarig skytteklubb ansvarar för att följa de säkerhet och miljöåtagande som skyttecentrums förvaltningsråd ansvarar för mot berörda myndigheter.

Att tänka på vid anordnade av fältskytte i terräng utanför godkänd skjutbana, se SäkB nedan genom att KLICKA på rubriken.

För information, SäkB Bilaga 1 Kontrollpunkter av skjutbana

SäkB Säkerhetsbestämmelser civilt skytte

Denna information kommer även att ges LSKF, LPS samt till Nils-Uno som håller i LSKFs fältskytte.

Nyckel till Kassunen där gräsklipparen befinner sig kan lånas av Förvaltningsrådet genom Claes N.
om arbetslust uppstår, telefonnummer finns på anslagstavla/vägg i 25 met. skjuthall.

===============================================================================

(C.N. 2019-09-25) 

Skarmavbild_2019-10-02_kl._19.29.46.png

===============================================================================

(C.N. 2019-09-24)

Skarmavbild_2019-09-24_kl._15.08.43.png Nu har ni fått Svenska

Pistolskytteförbundets

tidning 
Pistolskytte i

brevlådan.

A1 SKFs medlemmar som inte fått
någon tidning, kontakta A1 SKFs
kassör.

 

===============================================================================

(C.N. 2019-09-22)

Skarmavbild_2019-09-22_kl._16.47.17.png

===============================================================================

(C.N. 2019-09-22)

A1 SKF gör reklam för pistolskytte genom att "prova på"

Nu har  A1-skytteförening visat upp pistolskytte under Stångåloppet
idag där vi ställde upp en skjutstation i tennishallen på Sportcenter.

Det var uppskattat att prova på pistolskytte och stundtals var det kö
fram till bordet.
På plats och hjälpte till under dagen fanns Peter, Johannes, Kenneth
och Johan som 
också var initiativtagare till arrangemanget.

 

skytte 1

 

===============================================================================

(C.N. 2019-09-17)

Visning av simulatorskytte och samt presentation
av vår förening under Stångåloppet


På söndag den 22 september ska vi i klubben visa upp oss och vår verksamhet vid Sportcenter, 
Gumpekullavägen 3, Stångebrofältet i Linköping.


Tanken är att låta allmänhet och deltagare i Stångåloppet prova på skytte i simulator mellan
kl. 09.30 - 11.00.

Det vore toppen om några fler A1 SKF- medlemmar vill vara med, titta förbi och prata lite om vår
förening och vad skytte är för de som är intresserade.

Peter och Johan träffas klocka 09.00 för att ställa i ordning vår demoplats och finns sedan på
Sportcenter fram till kl. 11.00.

Med vänlig hälsning
Johan

 

===============================================================================

(C.N. 2019-09-16)

Årets Rekryt korades på Linköpings SkytteCentrum

Skarmavbild_2019-09-17_kl._10.17.31.png
Bild från ostgotakretsens.se hemsida

Linköpings SKF har arrangerat Årets Rekryt, den årliga tävlingen
sammankomsten för Östergötlands färskaste pistolskyttar.
De 15 st deltagarna fick skjuta precision och fältskjutning.
Tyvärr medverkade ingen från A1 SKF.
Resultatlista hittar du i Menyn under rubriken PROGRAM.

===============================================================================

(C.N. 2019-09-10)

Nu är det dax igen för en riktig fältskjutning i Rinnas skog och ängsmark som arrangeras årligen
av Mjölby Pistolklubb i början av hösten. Det är bara att hoppas på att alla får fint skjutväder, om
inte gardera er med regnrock och stövlar och njut av en fin riktig fältskjutning.

Skarmavbild_2019-09-11_kl._11.19.05.png

===============================================================================

(C.N. 2019-09-03)

Vart är Skyttesporten på väg? Bra eller Dåligt.

En insändande skytt tycker det är helt horribelt med en startavgift på 500 kr för 1 precisions start! Eliten ska alltså ha ett fint prisbord och en handlarknodd som namngett tävlingen och i viss mån sponsrar har väl igen pengarna gott och väl! Blir uppriktigt sagt förbannad på hela upplägget att en så kallad sponsrad tävling alltså ska kosta 5 ggr mer att starta i än en normal nationell start i precision.
Skarmavbild_2019-09-03_kl._09.41.43.png
Samhällets acceptans för vår sport bygger på att det är en breddidrott! Med den utveckling som nu tyvärr pågår med så gott som dagligt skjutvapenvåld på öppen gata är det extra viktigt att vi påvisar att vi är just en bred sport, och att en pistol inte är farligare än en golfklubba rent krasst! Om det däremot blir en väldigt smal sport med enbart personer med god ekonomi eller sponsring som förutsättning för deltagande kommer det garanterat avspeglas i den allmänna opinionen.
Hade upplägget istället varit "Nationell precision arrangerat av Ulricehamns  PK i samarbete med Ammo Center, startavgift 50 kr, prisbord skänkt av Ammo Center" Hade jag köpt konceptet! Nu var det dock ett annat upplägg som sagt...

Skickat via mail till A1 SKF från pistolskytt...

 

Om du har kommentarer till ovanstående inlägg  kommentera på hemsidans Chatt...


===============================================================================

(C.N. 2019-09-02)

Erika, A1 SKF kom på en hedrande tredjeplats i Vapengrupp C/Dam.

Det var 3 A1 SKF skyttar som ställde upp i vapengrupp A, ingen i vapengrupp B och 3 skyttar i
vapengrupp C, det må man säga är lite tunt då vi har många fler medlemmar på våra träningskvällar.
Men för att genomföra ett kretsmästerskap krävs det också mycket funktionärsjobb där många
av våra aktiva skyttar ställer upp vilket kan vara svårt att kombinera med eget tävlande, läs Richards
reportage nedan.

Resultat från Kretsmästerskapet finns att läsa under menyn PROGRAM

===============================================================================

(C.N. 2019-09-01)

                      Kretsmästerskap den 31 aug. - 1 sept. 2019
                               på Linköpings Skyttecentrum

SKC foto

Helgen 31/8 och 1/9 hölls Kretsmästerskap Precision på Skyttecentrum i Linköping för vapenklass A, B och C. 
Deltagandet var lika gott som vädret och i klass C fylldes Skyttecentrum nästan till kapacitet. 
Stämningen var god liksom samarbetet mellan arrangerande klubbar A1 SKF och LSKF.
Det trevliga arrangemanget 
var resultatet av många medlemmars insatser och höll hög klass. 

//Richard Jonsson 

=============================================================================== 

(C.N. 2019-08-28)

Hur mycket ljud åstakommer våra pistoler/ammuntion på vår skjutbana

Nedanstående tabell är mätt 10 met. från vapnet/skottögonblicket. Ljudet avklingar olika mycket
beroende på omgivande terräng, vind och molnhöjd samt avstånd.
(nedanstående informationstabell hämtad på Länstyrelsens hemsida)

Skarmavbild_2019-08-28_kl._11.06.28.png

Korthållsgevär (.22) får endast skjutas på 50 metersbanan, det är ej tillåtet på 25 metersbanan.
Dispens kan erhållas för pistolskytte på 50 metersbanan vid ett fåtal tillfällen, t ex inplanerad
fälttävlan.
Vid dessa tillfällen ska Smestads Ridsportcenter och föreningen Linköpings Hundungdom i
Åsmedstad informeras i god tid.
Mer information om tillstånd och våra skyldigheter finns anslaget i båda ändarna av
25 met. skjuthall.
Linköpings Skyttecentrum tillhör och får endast användas av medlemmar i A1 SKF, LSKF och
Polisens skytteförening. Undantag är när dessa nämnda föreningar inbjudit till öppen tävling.

Var rädd om vårt skyttecentrum!

===============================================================================

(C.N. 2019-08-26)

 Skarmavbild_2019-08-21_kl._15.08.32.png

===============================================================================

(C.N. 2019-08-18)

Detta berör oss alla skyttar!

Mail till mig som Webmaster från våran klubbkamrat Richard, detta är något vi alla skyttar och vapenägare bör/ska engagera oss i.
 
Som du säkert vet har ju regeringen lagt ut en promemoria med sitt senaste, marginellt ändrade, förslag till vapenlagstiftning. Denna har gått ut till 19 remissinstanser, avsevärt färre än förra gången och man har faktiskt utelämnat Försvarsmakten som var en av förra omgångens tydligaste kritiker. Som en demokratiskt twist är det dock inte bara de listade instanserna som har rätt att lämna remissvar, detta kan även en privatperson (eller förening..) göra. Alltså har jag under en stund av min söndagskväll suttit på kammaren och stulit stora bitar av Svenska Mångkampsförbundets eminenta och väl underbyggda remissvar. Jag har förenklat det och modifierat en smula tills jag har ett väl formulerat svar där jag yrkar avslag på liggande promemoria om magasinskapacitet SAMT huvudförslagets alla delar rörande flytt av vapen till kategori A, relegering av magasin, tidsbegränsade licenser, reglering av vapenhandlare samt märkning av historiska vapen. Mer än så är svårt att göra utan att tåga mot Rosenbad med fackla och högaffel...
 
Om du tror det kan vara av intresse får du gärna lägga in det på A1:s webb så att övriga får chansen att läsa och kanske formulera egna svar. Deadline är 23 augusti. :-)
 
Vänligen,
Richard
 
Önskar ni läsa Richards remissvar KLICKA HÄR för Word- format
Önskar ni läsa Richards remissvar KLICKA HÄR för PDF- format

 

===============================================================================

(C.N. 2019-08-15)

A1 SKF Skyttar, detta gäller slutgilltigt

Inför KretsM i precision 31 aug och 01 sept på skyttecentrum är det överens-kommet med LSKF att de svarar för inbjudan, anmälan och startlistor etc. De kommer även att ansvara för betalning och invägning och skjutning C på söndag.

LSKF ansvarar även för Lördagens betalning invägning och skjutning för A och B.
A1 och LSKF tillser tillsammans att det finns tavlor och målmateriel för både Lördag o Söndag skjutningarna.

C. Skoog är ansvarig för verksamheten för våran del i A1 SKF för den här tävlingen och önskar ha hjälp med 1-2 skjutledare som kan hjälpa till med A och B-skjutningarna på Lördagen, två personer som kan ansvara för anmälan och kassan. (enstaka efteranmälan kommer att tillåtas i mån av plats men inte att starta ett nytt skjutlag). 1-2 som kan hjälpa till med målmaterielen och allmänt, samt någon/några som ev kan vara behjälplig på söndagen åt LSKF om de skulle få kris å panik, likaså skall de försöka hjälpa oss om det skulle strula på Lördagen.

Vapenkontrollen tar C. Skoog hand om..

Övriga som inte hjälper till skjuter väl givetvis ;-)

Svar önskas snarast, m.a.o helst idag via mail till: c.skoog@swipnet.se

===============================================================================

(C.N. 2019-08-15)

Här har vi ett FANTASTISKT gäng klubbkompisar, det är bara att beundra er entusiasm
och framåtanda som tog tag i och rensade skjutvallen på vårt skyttecentrum på eget
initiativ, vi övriga medlemmar som inte kunde medverka tackar er för ert fina arbete.


Skarmavbild_2019-07-26_kl._12.18.27.png

Jag hoppas jag inte glömt någon, Tack för ert jobb...

(Glöm inte att föra in ert arbete i A1 SKFs loggbok)

===============================================================================

(C.N. 2019-07-14)

INFORMATION TILL A1 SKF OCH LSKFs MEDLEMMAR

Skarmavbild_2019-07-15_kl._14.09.45.png

Hoppas alla A1 skyttar har en skön eller har haft en givande sommar/semester.
 

Skyttecentrums förvaltningsråd har under juli haft inspektion på skyttecentrums olika områden och
skjutbanor av Linköpings kommuns Miljökontor.

Protokollet som kom ut av besöket finns att läsa i mailet som skickats ut till alla medlemmar i A1 SKF
med 
de åtgärder som förvaltningsrådet måste åtgärda och därmed också de av skyttecentrums nytjande
klubbar i högsta grad ansvara för och berörs av. När föreskrivna åtgärder är gjorda ska det redovisa till
miljökontoret senast den 4 oktober 2019. 
Viktigt! Skyttecentrum får idag endast brukas av medlemmar i A1 SKF och LSKF alla andra kommer
avvisas, undantag är av ovan nämnda klubbars schemalagda öppna tävlingar med inbjudan.

OBS! Kontrollera ditt mailprogram om du fått nämnda mail, om inte kontakta Webmaster.
Information till LSKF ges genom SKC förvaltningsrådets ordf. Staffan Lindström.

 Nu ser vi fram emot måndagen den 5aug. då ordinarie träning startar igen efter sommaruppehållet.

===============================================================================

 

(C.N. 2019-07-10)

Skarmavbild_2019-07-15_kl._17.01.42.png

För A1 SKFs hemsida har en
besöksräknare införts...

Denna besökräknare loggar samt redovisar och loggar
medlemsaktiviteten på hemsidan samt de gäster som
besöker vår hemsida.
Det största antalet besök är från de alla sökrobotar som
letar efter websidor och uppdateringar av dessa, typ
Google och Yahoo med många flera.

Besöksräknaren infördes på hemsidan den 2019-07-10
och kommer att testas och utvärderas under några
månader.

Besöksräknaren visar:
- Totalt antal träffar/besök
- Besök denna vecka
- Högsta besök per/dag samt datum för dagen
- Besökarens IP adress
- Antal medlemmar som är inloggade
- Antal Gäster som för tillfället besöker hemsidan
- Visar vem/vilka medlemmar som just för tillfället
  är inloggade

Det är mycket arbete med att hålla igång en hemsida
med aktuell information. Så denna besöksräknare är
till för att se om medlemmar och övriga skyttar använder
sig av denna informationskälla.

A1 SKF finns också på Facebook sedan något år tillbaka,
med det medföljer problemet att alla medlemmar och 
skyttar vill inte exponera sig på detta media utan blir
då utan den information som redovisas där.

A1 SKFs hemsida och mailutskick når alla medlemmar.

===============================================================================

(C.N. 2019-07-09)

Lite sommarläsning för er som funderar på vilken

ammunition du ska köpa till din pistol för att för-

hoppningsvis skjuta lite tätare nu till höstsäsongens 

tävlingar börjar.

Åke Nordin har som medarbetare för vapentidningen nr. 6 2017 gjort en test på ett flertal olika
ammunitionsleverantörers produkter med 5 vanligt förekommande vapentyper.
Läs mer om Åke Nordin nedan på länken. Trevlig läsning.
Tyvärr finns inte den ammo "TOPSHOT COMPETITION" som vi använder mest testad här
läs Sportecs ammotest nedan där de har testat TOPSHOT med Feinwerkbau AW93...

Skarmavbild_2019-07-09_kl._17.39.49.png

LÄNK: Klicka på bilden ovan eller här för att komma till ammunitionstesten.

  Läs även Sportecs ammunitionstest 

  Skarmavbild_2019-07-10_kl._17.13.39.png

   Finns även som PDF-fil: Här

      Klicka 

Här

 

Gör som de flesta skyttar i Linköping
så behöver du inte skicka efter eller
åka långt för att köpa ammunition,
hör efter med Kjeld Nielsen på
Mbt: 070-511 16 15 han har det
mesta av det bästa i lager.
 Skarmavbild_2019-07-10_kl._17.20.04.png

 

===============================================================================

(C.N. 2019-06-30) 

Slutet för vårt skyttecentrum i Djurgården närmar sig!

Skarmavbild_2019-06-30_kl._10.09.43.png

Nya jättestadsdelen tar form

LINKÖPING   Mellan 800 och 1 000 nya bostäder. En skola med
plats för 500 elever. En ny vårdcentral. Ett nytt
parkeringshus.
Nu är stadsdelen Djurgården verkligen
på gång. Byggstart kan
ske redan nästa år.

Det är samhällsbyggnadsnämnden som tagit beslut att detaljplanen för den första etappen av Djurgården 
ska bli föremål för granskning.
Området är beläget strax intill redan befintliga affärsfastigheter, bland annat City gross, Systembolaget 
och Nordic wellness.
Av planen framgår att kommunen ser en blandad stadsbebyggelse växa fram där det i ett första skede rör 
sig om mellan 800 och 1 000 nya bostäder.

Länk nedan till artikel i Corren.

https://www.corren.se/nyheter/linkoping/nya-jattestadsdelen-tar-form-om6184579.aspx

       

             Skarmavbild_2019-06-30_kl._11.02.02.png

             Klicka på bilden för att få en större bild.

=============================================================================== 

(C.N. 2019-06-17)
             Skarmavbild_2019-06-16_kl._12.28.49.png

Nu har A1 SKF ett sommaruppehåll på schemalagd träning/tävling på Skyttecentrum fram till den
5:e augusti då träning och tävlingssäsongen startar upp igen Kl: 18.00 med Serie 6 precision.

Men det är fritt fram för alla A1 SKFs skyttar att använda skyttecentrums skjutbanan under sommar-
uppehållet för att träna med godkända vapengrupper inom verksamhetens tider (se nedan), detta gäller 
även för LSKF.

De skyttar som inte har egna vapen men vill träna under sommaruppehållet kan kontakta de funktionärer
som handhar A1 SKFs lånevapen för att bestämma ev. tidpunkt för skjutträning. 

Respektera skjuttider och verksamhet som får bedrivas följande tider: 

Skjuttider för skytte med kaliber .22LR (korthållsbana, Pistolbana)

 Måndagar - fredagar   
 Lördagar, söndagar och helgdagar                

 Kl. 08.00-21.00
 Kl. 09.00-20.00 

Skjuttider för skytte med grövre kalibrar än .22 LR dock ej Magnum (Pistolbana)

 Måndagar - torsdagar ej fredagar             
 Lördagar
 Söndagar
 Kl. 09.00-20.00
 Kl. 10.00-16.00
 Kl. 10.00-14.00

 

Som jag förmedlat tidigare gäller följande för PPC skyttar som ska tävla i VM 2019 i Australien.

Miljökontoret i Linköping och polisenenheten har gett ett tillfälligt tillstånd för LSKFs PPC skyttar att använda
sig av högra skjutvallen på 50 metersbanan (korthållsbanan) för att skjuta och träna med 9mm/.38 max
250 skott/per gång på tisdagar och torsdagar fram till den 16 september 2019. Detta inför avresan till PPC 
VM i Australien 2019.
Detta tillstånd gäller endast de LSKFs PPC skyttar som ska tävla i VM 2019 i Australien!!!
För övriga A1 SKF och LSKF skyttar är det som tidigare skjutförbud med 9mm/.38 eller grövre ammunition 
på 50 met. korthållsbanan.

 

.........Snart ska vi fira midsommar och eventuellt ta semester...

 

Vad gör en bra midsommar?

Eller midsommaren som du/vi vill minnas.

En dansafton på en loge/ brygga.

Vännen jag mötte.

God mat.

Midsommarstång med ringlekar.

Ja visst ja, en del vill ha nubbe.

Känna doften från en nyslagen äng.

(Myggbett)

Skall från ett rådjur, sent på promenaden, på vägen med min vän.

Åskmolnet som försvann i fjärran.

Hur som helst, snart är det midsommar. För en del börjar semester.

Vi i styrelsen hoppas att alla kommer att minnas denna sommar.

Till alla glada medlemmar i A1-skf  önskar sekreteraren

EN TREVLIG MIDSOMMAR.

Skarmavbild_2019-06-16_kl._10.55.42.png
                                               Bild: Kenneth Arvidsson

 

===============================================================================

(C.N. 2019-06-05)

Kommunen står fast vid att Trädgårdstorp inte är

någon fara för Ryd och Malmslättsbor.

I Corren idag den 2019-06-05 under Åsikter finns följande artikel angående Trädgårdstorp ska få
utöka och få tillstånd att skjuta med korthållsgevär kaliber .22 (50 met.) utomhus.


Skarmavbild_2019-06-05_kl._09.23.55.png

Till artikeln i Corren 2019-06-05.

===============================================================================
(C.N. 2019-06-03)

Skarmavbild_2019-06-03_kl._20.55.14.png
Foto Peter Carlsson

Äntligen fick Claes o Knutte igång gräsklipparen med hjälp av Richard, Claes klippte och Knutte
fintrimmade där det var svårt att köra med klipparn. Det tog ungefär 2 timmar att klippa SKC´s
25 meters skjutbanor med lite igångsättningsstrul.

Frivilliga från A1 SKF som vill klippa gräs på SkytteCentrum ta kontakt med Webmaster via vår
Chatt.

===============================================================================

(C.N. 2019-06-02)


Lördag Mjölby Milsnabben och Söndag Mjölbyträffen

Skarmavbild_2019-06-02_kl._17.57.22.png
Pressbild från ett annat tillfälle

Lite trött av den fantastiska värmen och med händerna doftande av CLP vill jag passa på att uttrycka ett mått av förnöjsamhet över den gångna helgens verksamhet. Många av klubbens medlemmar har bedrivit verksamhet som gynnar klubben, både internt i form av underhåll och externt i form av tävlingsdeltagande. I helgens Milsnabb och Precision i Mjölby har fem av medlemmarna rakat ihop inte mindre än 8 starter och gjort riktigt bra ifrån sig. Vi är nu på väg in i den behagliga säsongen för skytte och jag hoppas få se så många som möjligt i startlistorna framöver! 
/Richard

 

Resultat hittar du under program.

===============================================================================

(C.N. 2019-05-30)

Information från SkytteCentrums förvaltningsråd.

Skarmavbild_2019-06-01_kl._22.30.50.png

All uthyrning av SkytteCentrum stoppad. 

Från den 1 juni 2019 är ALL uthyrning av paviljong och alla områden (alla grönytor och mark)
utanför paviljongen som Förvaltningsrådet hyr av kommunen är stoppad och inte uthyrningsbart.

Skyttecentrums Förvaltningsråds Styrelse
Ordf. Staffan Lindström

===============================================================================

(C.N. 2019-05-25)

                        Skadegörelse på A1 SKF, LSKF och Polisens målbodar.
                                                                        Mellan 23 - 24 maj 2019

                                                             
                                                            Foto: Frans Unosson

Meddelande från materialförvaltare Richard J:
Jag nåddes under lördag em av nyheten att det varit inbrott i målbodarna på SKC och då jag var i närheten
passade jag på att kolla läget, tillsammans m nye ordf. för LSKF som också var där.
A1 SKF har drabbats tämligen lindrigt och har endast fått ena hänglåset i till målboden förstört. Lite material
hade flyttats men inget var förstört eller uppenbart stulet. LSKF's och Polisens bodar var likaledes öppnade
och låsen förstörda, i övrigt verkar inbrotten ha varit samma besvikelse som vanligt för bovarna.
Kassunförrådet och Paviljongen såg oskadda ut. Jag försöker hitta ett ersättningslås tills på måndag 27 maj.

Skadegörelse eller eventuell stöld är polisanmäld av förvaltningsrådet för skyttecentrum.

===============================================================================

 

(C.N. 2019-05-25)

Jag vill som Europaparlamentariker vara en röst för Sveriges Jägare och Sportskyttar, skriver Sara Skyttedal (KD). 
A1 SKFs hemsida är opolitisk men webmaster visar en intressant artikel i Corren...

 

 Skarmavbild_2019-05-25_kl._12.30.18.png    +              Skarmavbild_2019-05-25_kl._12.28.37.png

Gå in här på Corren utgåva den 25 maj och läs artikeln.


=================================================================================================

(C.N. 2019-05-13)


         För kännedom !!!

 

Miljökontoret i Linköping och polisenenheten har gett ett tillfälligt tillstånd för LSKFs PPC skyttar att använda
sig av högra skjutvallen på 50 metersbanan (korthållsbanan) för att skjuta och träna med 9mm/.38 max
250 skott/per gång tisdagar och torsdagar fram till den 16 september 2019. Detta inför avresan till PPC
VM i Australien 2019.
Detta tillstånd gäller endast de LSKFs PPC skyttar som ska tävla i VM 2019 i Australien!!!
För övriga A1 SKF och LSKF skyttar är det som tidigare skjutförbud med 9mm/.38 eller grövre ammunition
på 50 met. korthållsbanan.

SKC Förvaltningsråd

===============================================================================

(C.N. 2019-05-10)

Nu börjar planerna klarna för ett nytt skyttecentrum i Hulje (Mjölby)
där Pistolskytteklubben och Mjölby jaktvårdsförening 
ska samsas i grusgropen.

Skarmavbild_2019-05-10_kl._09.06.42.png

Läs hela artikeln i Corren 2019-05-10

===============================================================================

(C.N. 2019-05-05)

 

                       Skarmavbild_2019-05-05_kl._13.22.00.png

Skyttecentrums förvaltningsråd styrelse har Polisanmält bortförandet av skyttecentrums kassun
då detta har skett utan förvaltningsrådets vetskap och tillstånd.
Förvaltningsrådet ber därför alla brukare av skyttecentrum att meddela sig om du sett något eller
vet något i samband med bortförandet av kassunen.
 

===============================================================================

 

(C.N. 2019-04-28)

Skjutbaneeländet fortsätter i Linköpings Kommun  "Där idéer blir verklighet"
är det inte dax snart att 
Linköpings kommun ser till att vi får mark till ett riktigt skyttecentrum utan
störande grannar.
Webmaster 11:30 2019-04-28

===============================================================================

Utdrag ur Corren, Jenny Eriksen 11:00  2019-04-28

Bråk om skyttebanor går till domstol

LINKÖPINGSkytteklubben vill få rätt att skjuta utomhus. Omkringboende hävdar att skott kan gå snett och att skottsalvor stör. Nu går bråket om skyttebanorna vidare till domstol.

 

Tvisten om skytteaktiviteter i Trädgårdstorp, nära Malmens återvinnings-central, började 2007. Först gällde osämjan om Linköpings skytteförening skulle få tillstånd att alls vara på platsen. Frågan tröskades genom kommun, länsstyrelse, mark- och miljödomstolen och upp till mark- och miljööverdomstolen, som tillät en inomhushall för skytte.

Sedan 2017 finns en ny tvist som gäller skytteklubbens önskan om att också få ägna sig åt utomhusskytte. Den frågan vandrar nu genom myndighetsinstanser och 14 omkringboende hushåll har valt att överklaga tillståndet som länsstyrelsen har gett för utomhusskytte, till mark- och miljödomstolen.

Hushållen som överklagar har bland annat framfört att det redan förekommer högt buller i Malmslätt från flyget, att Trädgårdstorp ligger inom ett naturreservat där biotoper ska skyddas, att anställda på återvinnings-centralen skulle bli lidande av ljudet av skottsalvor och att förbipasserande och kringboende riskerar att träffas av felriktade skott. De anser att bullerberäkningar gjorts på felaktigt sätt.

Skytteklubben har hävdat att ljudberäkningar gjorts korrekt och har framfört att klubben håller sig till rigorösa säkerhetsbestämmelser och försiktig-hetsmått.

Länsstyrelsen anser inte att de klagande bor tillräckligt nära eller på annat sätt är tillräckligt berörda av skytteklubbens verksamhet för att de ska ha rätt att klaga på beslutet. Nu får mark- och miljödomstolen i Växjö ta ställning till om utomhusskytte kan tillåtas.

============================================================================ 

(C.N. 2019-04-27)

Rapport från Richard J.

A1 hade tre stycken deltagande skyttar i lördagens Östgöta Precision på Skyttecentrum. Tävlingen genomfördes i gott samarbete mellan A1 SKF, Saab PK och LSKF och lockade ett helt startfält om 40 skyttar. Det är påtagligt trevligt att vi nu har en mycket bra dialog mellan klubbarnas medlemmar i praktiska frågor och att det nätverkas för fullt när vi träffas. Lika trevligt var att det dök upp ett gott antal A1-medlemmar utöver de som anmält sig till tävlingen.
 
Skyttet gick för egen del lite svajjigt men så är det ju också första skotten precision för säsongen... I skjutlagen fanns allt ifrån svenska mästare till helt fräscha nybörjare och det var givet att de flesta använde tävlingen som lättsam avrostning. Det var utsökt väder med bara antydan till vind mot slutet som störde. Precis lagom tills vi plockade in tavlorna började första regnstänken kännas.
 
Jag uppmanar alla medlemmar att ta en titt i kalendern och se om det finns tävlingar ni är intresserade av och att sedan åka på dessa. Det är utvecklande att skjuta även utanför den "trygga" träningsmiljön mellan varven och riktigt skoj att se hur andra klubbar genomför verksamheten.
 

============================================================================

(C.N. 2019-04-23)

Polisens korståg mot skytte fortgår
oförtrutet och nu är siktet inställt på
fältskytte och jaktstigar.

Skarmavbild_2019-04-23_kl._09.32.30.png

Skarmavbild_2019-04-23_kl._09.36.58.png

 

 

 

 

 

 

Läs hela artikeln här

 

Utdrag från ledarsidan i Corren den 2019-04-23

 

(C.N. 2019-04-23)

A1 SKFs Webmasters inlägg i Corren är mer aktuellt
idag som det var för några år sedan!

Skarmavbild_2019-04-23_kl._12.49.52.png

För er skyttar i Linköpings Kommun gå gärna in och läs webmasters egen hemsida, tyvärr inte
uppdaterad på ett tag men där finns mer att läsa om skyttecentrumeländet och kommunens
tjänstemäns och politiker nonchalans att bemöta och svara på Linköpingsförslaget till ett nytt
skyttecentrum eller på annan kommunikation som A1 SKFs ställföreträdare försökt att ha med
kommunen. URL: http://www.joobase.one

 

============================================================================

(C.N. 2019-04-06)

Skarmavbild_2019-04-06_kl._09.00.47.png  Jag har den stora sorgen att meddela att Elmer Jansson A1 Skytteförenings 
 ordföranden 
har lämnat oss. Elmer avled fredagen den 5 april några veckor
 efter sin 71 års dag i
hemmet efter en längre tids sjukdom.


 Länk till Minnesord

 

============================================================================

(C.N. 2019-03-28)

A1 Skytteförenings hemsida har öppnat en chatt för sina medlemmar

OBS !!! F.o.m. 8 april måste logga in för att använda dig av chatten!

A1 Skytteförenings hemsida har uppdaterats med en chatt för sina medlemmar där man kan framföra
skytteinformation eller ställa frågor till sina skyttekollegor inom föreningen ang. tävlingar eller annat.
Under en kort prövotid ligger den öppen utan att logga in på hemsidan först. Detta beroende på då jag
inte är säker på att alla våra medlemmar i A1 SKF vet hur man loggar in på hemsidan kanske beroende
på man inte vet koderna eller av någon annan anledning.

Chatten är av väldigt enkel natur där endast text kan skrivas in, med det menas att du enbart kan
skriva in text, inga emojs eller bilder i .jpg, .gif godtas av chatten.

Anledning till att denna chatt blev till är att försöka samla våra medlemmar till ett ställe där man kan
ställa frågor eller få/ge den senaste informationen. Detta p.g.a. det har varit svårt för en stor del av våra
medlemmar att skaffa relevant senaste information och uppdateringar hos de media som använts
via FaceBook och Tvitter etc. som når ut till alla som är medlemar i dylika sociala medier, men inte
till de av våra medlemmar som inte vill eller av annan anledning använder dessa nämnda sociala medier.

Skarmavbild_2019-03-28_kl._09.33.58.png
A1 Skytteförenings chatt är ett enkelt formulär för att snabbt och enkelt kunna förmedla sig med övriga
medlemmar. Du behöver bara fylla i ditt namn, ort och e-postadress samt det meddelande du vill ska
ses av klubbens medlemmar.

Som du kan se på bilden till höger
ska du ställa pekaren (cursorn) på
Home i menyn så att en undermeny
öppnar sig och rubriken Chatt visar
sig, klicka på chatt och du är inne i
chattprogrammet.

Denna chatt kommer att läggas under
innloggningskrav när den testats ut.
Skarmavbild_2019-03-27_kl._15.57.36.png

============================================================================

(C.N. 2019-03-24)

Först ett stort tack till alla A1 Skytteförenings medlemmar som kom till vårt årsmöte.
Inte minst till Elmer Jansson som orkade ta på sig ordförandeskapet för årsmötet och lotsa oss alla
igenom mötet och dess beslut, samt även medverka på efterföljande buffé där Elmer bjöd medlemmarna
på ytterligare anekdoter om sitt liv som skytt.
Mer information och årsmötesprotokoll kommer att presenteras inom kort.

Skarmavbild_2019-03-24_kl._10.33.57.png

 

Pristagare i A1 Skytteförening som utmärkte sig med flera priser och medaljer...

Skarmavbild_2019-03-24_kl._22.18.25.png

 

Fler bilder finns från årsmötet som du kan du se under AKTUELLT / Bilder från A1 SKF aktiviteter
om du loggar in på hemsidan.

==================================================================================
(C.N. 2019-03-18)

Meddelande från Richard J. ang. dagens Mil. Snabb 1

Vädret var rått, mörkret var skumt, men vi sköt ändå. Tre stycken kom lite sent och hann
bara skjuta 6- och sedan 10-sekundersserier innan ljuset helt försvann. 
Resultaten hittar du på våran interna resultatsida.

==================================================================================

(C.N. 2019-03-18)

 
 
  Idag kom en inbjudan till ett event från LSKF

  Linköpings Skytteförening har nöjet att bjuda in till ett event.
  Den 28/4 kl 14:30 - 19:30 får vi besök på Trädgårdstorp av BJ Hunting 
  och BGK Skytteservice.
  BJ Hunting kommer att på plats gjuta individanpassade hörselskydd.
  Medans ni väntar på att hörselskydden ska härda tar ni en sväng in i 
  kruthallen där BGK Skytteservice ger oss möjlighet att prova vapen ur 
  Pardinis sortiment.

  M.v.h
  Pistolsektionen 
  Linköpings Skytteförening

 

 

==================================================================================

(C.N. 2019-03-14)

Var och kollade av skjutbanan idag...

Det kan väl inte vara någon från A1 SKF eller LSKF som har tillgång till målmaterial som
skjuter på ställningar eller platssiffror, om så är fallet kontakta styrelsen och begär genast
utträde ur skytteklubben, det kommer att beviljas omedelbart.

Skarmavbild_2019-03-14_kl._11.58.10.png

Skarmavbild_2019-03-14_kl._11.58.51.png

==================================================================================

(R.J. 2019-03-11)

 
A1 SKF Fält 2
 
 
Nu på lördag 16/3 är det tävling Fält 2 för A1 SKF.
Det är ett klubbinternt arrangemang. 
Grunden för en tävling är deltagarna och jag önskar
därför få en pejl på hur många som vill/kan deltaga.
Blir vi "tillräckligt många" så försöker vi under veckan
förbereda en tävling. 
Om vi blir "några få" så plockar vi istället ihop några
få banor på lördag och kör sen lite olika variationer
på dessa som träning, främst då detta har efterfrågats.
Vi har gott om målmaterial för eget bruk i målboden. 
Jag föreslår start vid 10.00 på lördag. 
Meddela intresse samt ev önskemål om lånevapen
antingen via epost på: 
(chainreactor@gmail.com) eller via A1 facebook-grupp.
 
/Richard
Skarmavbild 2019 03 12 kl. 09.32.34

==================================================================================

(R.J. 2019-03-09)

SAAB PK - Fält 2
Förmiddagen tillbringades ute på SAAB PK och med Fält 2. Uppslutningen var något lägre
än brukligt men banan välplanerad, stämningen hög och ärtsoppan varm. Skyttet gick bra
och det hedrar arrangören att det fanns stationschef på alla sex stationer.
De nya inskränkningarna i terrängen gjorde att det ibland var "mer än SKC-tätt" mellan
banorna men det fungerade bra. Vädret lite byigt men annars riktigt skön när man hittade
både sol och lä.

/Richard

==================================================================================

(C.N. 2019-03-04)

Påminnelse! Dax att betala årsavgiften till A1 SKF

Årsavgift för aktiv skytt: 400:- Årsavgift för passiv/stödmedlem: 100:-
Avgiften/avgifterna skall vara betalda senast 2019-03-09.
Föreningens PG-konto 159039-7.
(Glöm inte skriva ditt namn.)

==================================================================================

(C.N. 2019-03-04)

För att inte äventyra vårt skytte på Skyttecentrum under 2019 var
noggrann och följ 
bygg- och miljönämndens beslut.

Skjuttider och verksamhet får bedrivas följande tider:

Skjuttider för skytte med kaliber .22LR (korthållsbana, Pistolbana)

Måndagar - fredagar                                   Kl. 08.00-21.00
Lördagar, söndagar och helgdagar             Kl. 09.00-20.00

Skjuttider för skytte med grövre kalibrar än .22 LR dock ej Magnum (Pistolbana)

Måndagar - torsdagar                                  Kl. 09.00-20.00
Lördagar                                                       Kl. 10.00-16.00
Söndagar                                                      Kl. 10.00-14.00

Om det föreligger särskilda skäl kan bygg- och miljönämnd medge undantag från dessa
tider som anges i bygg- och miljönämndens beslut.

Ovanstående del ur bygg- och miljönämndes beslut finns i sin helhet att läsa om du är
inloggad på A1 SKF´s hemsida under Aktuellt Protokoll/Dukument sida

================================================================================== 

(C.N. 2019-02-28)

Nytt!

A1 SKF och skyttecentrum har fått förlängt skjuttillstånd t.o.m. 31 okt. 2019, A1 SKFs medlemmar
kan logga in på denna hemsida under Aktuellt Protokoll/Dukument sida för mer information.

För övrigt gäller A1 SKFs hemsida som informatör till A1 SKFs klubbmedlemmar och inte
sidorna 
på Facebook!

================================================================================== 

Skarmavbild_2019-01-25_kl._15.29.42.png

Du som medlem har väl inte glömt att anmäla dig till årsmötet?

Sista anmälningsdagen är 2019-03-09 till sekr. Kenneth Arvidsson kenarv@telia.com

==================================================================================

(C.N. 2019-02-26)

En intressant artikel insänt av vår materialförvaltare Richard J.
Tänk vad som går att göra med en Caterpillar...

Skarmavbild_2019-02-26_kl._23.03.20.png

Skanska och Riksidrottsförbundet sluter avtal för att skapa mer plats för idrott och rörelse

 Gå till artikeln nedan;

Klicka här för att komma till artikeln

 

==================================================================================

(C.N. 2019-02-17)

Skarmavbild_2019-02-17_kl._10.15.42.png

F.o.m. 2019 finns en inskriftsruta i loggformuläret för att anteckna hur många skott du som medlem
i A1 SKF har skjutit vid de tillfällen du tränat/skjutit på skyttecentrum (SKC) skjutbana, om skjutkort användes
vid klubbträning registreras dessa i A1 SKF´s resultatdatabas, men det är alltid positivt för egen del att använda
loggbok för att följa sin egen utveckling samt kunna redovisa aktivitet vid behov.
Undantag, vid utlyst tävling på SKC med resultatlistor finns skottstatistiken att beskåda i resultatlistorna
som finns under rubriken Program i menyn.

==================================================================================

(C.N. 2019-01-28)

Skarmavbild_2019-01-25_kl._15.29.42.png

Håll koll i din mailbox, vecka 5 kommer ett utskick med inbjudan till Årsmötet för A1 SKF.

Denna inbjudan skickas ut till alla som har betalt medlemsavgift för 2018, men för att medverka
på årsmötet den 23 mars måste du betalt in medlemsavgift för 2019, mer information i inbjudan.
Om du inte fått inbjudan på mail vecka 5 kan du hitta inbjudan genom att logga in på A1 SKF´s
hemsida och läsa inbjudan under rubriken (AKTUELLT) ==> Protokoll/Dokument sida

==================================================================================

(C.N. 2019-01-12)

Nytt!

En ny dokumentsida har utvecklats av sekreteraren tillsammans med webbansvarig. Här kommer
alla mötesprotokoll och dokument som skrivits under de senaste två åren redovisas för A1 SKF´s
medlemmar. För att få tillträde till denna sida ska man som medlem ha tillträde genom att logga in
med sina inloggningskoder. Sidan är under uppbyggnad och dokument kommer att redovisas i
takt med arbetet av inskanning av densamma.

Skarmavbild_2019-01-13_kl._11.29.45.png                                                         För att komma till sidan för protokoll och dokumentsidan
måste du vara medlem och inloggad.
Som bilden till vänster visar går du till menyraden klickar på
Aktuellt håller kvar pekaren (cursorn) på Aktuellt så kommer
underrubrikerna att visa sig. När du ser rubriken Protokoll/Dokument sida klickar du på denna rubrik för att komma in på dokumentsidan.

==================================================================================

(C.N. 2019-01-08)

 Skarmavbild_2019-01-09_kl._10.57.32.png

 Vintertid en öde skjutbana

A1 SKF hemsida
Från och med januari i år 2019 har det tillkommit en rubrik i menyn som heter Medlems Input,
den är till för att webbansvarig ska få hjälp av alla A1 SKF´s medlemmar att skriva artiklar 
och/eller delge skyttebilder eller bilder som är i klubbens medlemmars intresse och bör visas 
på vår hemsida. Du som ännu inte loggat in på hemsidan p.g.a. att du glömt eller inte kommer
ihåg vilken inloggningskod som ska användas, lugn det kommer ett mail de närmsta dagarna
som berättar hur just du ska gå tillväga för att logga in på A1 SKF hemsida.

Som det varit under året som gått har webbansvarig hämtat klubbinformation från Facebook
och diverse tidningar samt från andra klubbars hemsidor, detta förfaringssätt är inte hållbart för
hemsidans fortsatta existens.

Det är enkelt och bra för alla våra medlemmar om all klubbinformation finns att läsa på klubbens
egna hemsida och inte spretar ut på alla sociala medier där inte alla medlemmar befinner sig
utan kan få giltig direkt information från klubben genom att besöka A1 SKF´s hemsida.
Medlems Input är till för A1 SKF´s medlemmar och du måste vara inloggad medlem för att få
tillgång till sidan.

Ang. kompletta skjutresultat och skjutkort under 2018
Det har varit trassligt med redovisning av våra medlemmars olika skytteresultat under 2018, de
som har tagit på sig vissa uppdrag har av olika själ inte fullföljt uppdragen, därav luckor i
redovisningen av skjutresultat, det är inte bra och så ska det inte fortsätta utan rättas till snarast.
Det finns program/verktyg på A1 SKF´s hemsida för att mata in resultaten så det är inte där
problemet finns.
Vi får hoppas på att detta styrs upp på kommande styrelsemöte.

Tävlingar
För att inte grotta ner oss för mycket i det negativa måste också nämnas det positiva där bl a
de tävlingar A1 SKF arrangerat på SKC under 2018 har fungerat mycket bra med många lovord
från ett flertal medverkande skyttar från olika klubbar och därför ett stort TACK till alla i A1 SKF´s
styrelse samt klubbmedlemmar som medverkat och gjort det möjligt.

Utbildning
Under 2018 har A1 SKF haft en kurs ledd av C.Skoog som utbildat 12 personer i den ädla
sporten Pistolskytte, av dessa har 10 stycken elever hämtat ut sina pistolskyttekort efter
fullgjord utbildning, och nu hoppas vi får se dessa personer på tävlingar och resultatlistor
under 2019.

==================================================================================

(C.N. 2019-01-08)

Nytt preliminärt program för 2019 finns på plats.

Kan bli en del ändringar i programmet p.g.a. politiker och andra myndigheter ändrar
förutsättningar för tillstånd att använda skjutbanor i kommunen och länet.

==================================================================================

(C.N. 2018-12-29)

Lite statistik om hur många besök A1 SKFs hemsida haft under 2018.

Totalt:
Sedan nuvarande A1 SKF s hemsida starta den 25 sept. 2014 till 26 dec 2018 på dessa 4 år har
hemsidan haft över 90 000 besök från Sverige tillsammans med övriga världen som registrerats 
av hemsidans provider 

2018:
Under år 2018 har det varit ca 45 besökare per/dygn från Sverige på A1 SKFs hemsida eller
med besök från hela världen ca ca 78 besökare per/dygn.

December månad 2018 har ca 569 besök från Sverige gjorts på A1 SKFs hemsida.
Året 2018 har A1 SKFs hemsida haft ca 15 851 besökare från Sverige.

Lägger vi då till Europa och övriga Världens besökare av A1 SKFs hemsida är det ytterligare
ca 12 481 besökare som hamnat på A1 SKFs hemsida, kanske av intresse eller av misstag.

Se karta nedan där en del av länder som besökt hemsidan 2018 redovisas, Europasiffrorna
inbegriper hela Europa och Skandinavien.

(att det skrivs ca före varje besöksiffror beror på beräkningen är mellan 1 jan - 26 dec 2018 och det kan tillkomma
mer loggade besök innan året 2018 slut)

Skarmavbild_2018-12-26_kl._19.22.51.png 


Förutom Sverige är Tyskland det land med högsta besöksfrekvensen i Europa. USAs besöks-
frekvens är också hög, vad detta kan bero på får man nog fråga söksmotorerna Google och
andra liknande sökmotorer.

Lite mer statisk

De sex mest besökta sidorna på A1 SKFs hemsida räknat från start den 25 sept. 2014

1. Välkomna till A1 SKF med 49 618 besökare.

2. Aktuellt med 11 866 besökare.

3. Program 8 838 besökare.

4. Länkar med 7 684 besökare.

5. Artikeln med länken till KRETSNYTT 2016-02-03 där Elmer Jansson blir intervjuad av Peter Siegel
    som skriver för Kretsnytt har hittills haft 6 773 besökare.

6. Loggbok för A1 SKFs medlemmar med skyddad inloggning som starta 2018 har haft 2 769 besökare.

Att notera är att ansökan till LINKÖPINGSFÖRSLAGET som lämnades till kommunen i början av 2016
om en önskan/förslag om ett nytt SkytteCentrum hade 5 571 besökare under året 2016 på A1 SKFs hemsida.
Förslagsinlämnarna har 2018 ännu inte fått något beslut i ärendet mer än korridorsnack/överhörning.

Efter ovan redovisad statistik finns det ett 50- tal sidor på hemsidan med hög besöksfrekvens som inte
redovisas enligt ovan.

Vem kan säga efter ovanstående redovisning att en hemsida inte har betydelse...
Nu ser A1 SKF fram emot goda resultat under året 2019.

==================================================================================

(C.N. 2018-11-12)

A1 SKFs mörkerfält på Skyttecentrum mönstrade 40 skyttar från Östergötland

I måndags 12.e nov. arrangerade A1 Skytteförening den årligen återkommande tävlingen “Mörkerfältskjutning
på Linköpings Skyttecentrum utanför Lambohov. Tävligen drog 40 startande pistolskyttar från hela länet, och
bästa skyttar under kvällen var Niclas Bergqvist från Finspångs Pistolskytteklubb klass (3) och Stefan Johansson,
Linköpings Skytteförening  Klass (1), båda med 35 träffar. Gunnar Hansson Klass (Vy) och Claes Johansson Klass
(Vä) samt Jörgen Broman Klass (2) från Saab PK vann sina klasser med 33 träffar. Nils Knutsson Klass (Vä) blev
bäste skytt från A1 SKF som också  hade 33 träffar men med en tavelmiss och därav hamna på en 2:a plats.
Susanna Friberg FPK i Klass (D2C) var ensam startande i damklassen.

Ett STORT TACK till alla funktionärer och skyttar som genomförde tävlingen på bästa sätt och i god anda.

Skarmavbild_2018-11-13_kl._10.08.29.png
Foto C.N.  Bilden visar station 2 i A1 SKF mörkerfält.
Se resultat under rubriken Program i menyn, resultat hittar du även HÄR

==================================================================================

(C.N. 2018-11-10)

Goda resultat för våra A1 SKF skyttar på SaabPKs fält nr 5

Bra uppslutning av A1 SKF på Saab PKs fält nr 5, åtta skyttar från A1 SKF deltog med
goda resultat, Jörgen låg på topp i Klass C2 och Daniel sköt bäst och toppade i Klass
1C och som många gånger förr toppade Nils Knutsson med en förstaplats i Klass Vä.

Som vanligt har Saab PK föredömligt och snabbt lagt ut resultaten direkt efter tävlingen
tyvärr är det många andra skytteklubbar som brister i den förmågan Se resultat här.

Nästa tävling är A1 SKFs Mörkerfält på SKC den 12 nov. där vi också hoppas på många
skyttar och goda resultat. Välkomna! Se inbjudan här.

Nedan ger Daniel en rapport/bilder från dagens fältskytte på Saab PKs skjutbanor.

Skarmavbild_2018-11-10_kl._14.46.20.png

Några av oss var på SAAB och sköt fält idag. Grått, lerigt och trevligt samman-
fattar väl evenemanget ganska bra, ärtsoppan var en höjdpunkt förstås
:)

Skarmavbild_2018-11-10_kl._14.48.32.png

Skarmavbild_2018-11-10_kl._14.47.54.png

Ovan visas som video på Facabook.

Anders Hornwall (Överum) video från tävlingen på Saab PKs  fält nr 6 och R KM
denna video är från C-varv hämtad från Facebook.

Idag far vi till Saab i Linköping dom hade klubbmästerskap i Revolver, det är alltid
lika trevligt att gästskjuta och äta ärtsoppa hos domhttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/1f603.png"); background-repeat: no-repeat;">?men i dag var det oxå en
mycket sorglig dag för det var troligen sista gången som det kommer att skjutas
fält på Saabhttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/te/1/16/1f622.png"); background-repeat: no-repeat;">?nu finns det ingen plats i Linköping att skjuta fält när både skytte-
centrum och Saab har försvunnit!! Det är förjävligt att vårt skytte motas borthttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t82/1/16/1f92c.png"); background-repeat: no-repeat;">?https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t82/1/16/1f92c.png"); background-repeat: no-repeat;">?https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t82/1/16/1f92c.png"); background-repeat: no-repeat;">?https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t82/1/16/1f92c.png"); background-repeat: no-repeat;">?

För ert intresse sköt jag 48 i C och 48 i R...

Se Anders Hornwalls video HÄR
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t94/1/16/1f947.png"); background-repeat: no-repeat;"https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t94/1/16/1f947.png"); background-repeat: no-repeat;">?

 

==================================================================================

(C.N. 2018-11-04)

Sex (6) skyttar från A1 SKF ställde upp i Sista Chansen

Skarmavbild_2018-11-05_kl._10.33.06.png
Trädgårdstorp skjuthall

Det var 4 skyttar från senaste kursen 2018 på A1 SKF som ställde upp på precsionstävlingen Sista Chansen
med ytterligare två erfarna skyttar från A1 SKF som stöd.
Sista Chansen är en årligen precisionstävling som genomförs av LSKF på Trädgårdstorps skyttecentrum. 

Resultaten finns att läsa under rubriken PROGRAM på A1 SKFs hemsida när de släpps av LSKF eller "HÄR"

==================================================================================

(C.N. 2018-10-22)

Skarmavbild_2017-07-05_kl._16.20.44.png     Inbjudan         
 
 

A1 SKF hälsar
Välkommen till Mörkerfältskjutning 2018 
11 12

 Anmälan 17.00 - 18.30 
 Avgift 40:- ingår en styck korv med bröd
 Vapen C-vapen
 Klassindelning Hopslagning kan ske vid för få starter
 Antal stn 6
 Belysning olika
 Hjälpmedel     egen belysning vid skytte ej tillåtet
 Priser Till bästa 1/4 delen 


 E-kretsens skyttar välkomnas till gemytlig samvaro
 samt skytte 
i höstmörkret. Korvgrillning före och efter
 tävling.

 För styrelsen A1 skf
 Elmer Jansson 


 

==================================================================================

(C.N. 2018-10-21)


Två Veteran Äldre skyttar från A1 SKF gjorde bra ifrån sig i Östgötaserien 6 som genomfördes
Lördagen den 20 okt. på Borensberg/Kvarns 
skjutbanor. GRATTIS!!!

Skarmavbild_2018-10-21_kl._10.49.47.png

Skarmavbild_2018-10-21_kl._10.50.10.png

Skarmavbild_2018-10-21_kl._10.50.34.png

Komplett resultatlista finns under URL:en http://www.a1-skf.se/resultat-2018/20181020.pdf

==================================================================================

(C.N. 2018-10-17)

Här kommer en påminnelse om att anmäla er inför medlemsmötet nästa vecka. 
Se bifogat inbjudan för mer information, och minns att anmäla er till Kenneth senast 18/10,
så att vi kan beställa rätt mängd förtäring. 

Skarmavbild_2018-10-19_kl._10.26.16.png

Skarmavbild_2018-10-19_kl._10.31.10.png

 

==================================================================================

(C.N. 2018-10-07)

Var finns alla A1 SKFs skyttar?

Lördagen den 6 Oktober var det dax för Östgötaseriens fält Nr 5 i Finspång, där fanns det 2 A1 SKF skyttar som deltog, med andra ord under en procent av klubbens licensierade klubbmedlemmar och skyttar.
 
Nedan en lista på hur de två skyttarna från A1 SKF placera sig:
Skarmavbild_2018-10-07_kl._22.52.47.png


 

==================================================================================

 

 

(C.N. 2018-08-27)

Klubbtävling Mil. Snabb 6 avgjord

Resultaten för klubbtävlingen Mil. Snabb 6 på SKC finns nu att beskåda på vår interna
resultatsida efter inloggning.

11 skyttar från A1 SKF deltog i tävlingen och 3 nya skyttar pröva på att skjuta .22 i en annan del
av skjuthallen under ledning och övervakning av ordf. Elmer Jansson.

Måndagen den 3 sept. skjuter A1 SKF medlemmar Mil. Snabb 7 på Skyttecentrum.

Alla A1 SKFs medlemmar är välkomna...

==================================================================================

(C.N. 2018-08-25)

Intressant video för våra nya skyttar i A1 SKF, detta i utbildningssyfte om hur fältskytte kan gå till.
Denna video är från senaste fältskyttet i Vimmerby. Publicerad den 25 aug. av Anders Hornwall.

 

 

================================================================================== 

(C.N. 2018-08-24)

Renoverat tavelställ

Skarmavbild_2018-08-24_kl._21.14.11.png

Under vecka 33 och 34 renoverades tavelstället på Skyttcentrums 25 meters skjutbana genom Elmers
försorg, LSKF har gjort ett kraftag och rensat skjutvallen från ogräs och dess rötter och i närmaste
framtiden kommer även mer skjutgrus att fyllas på i skjutvallen.
I morgon Lördagen den 25 aug. har LSKF tävlingen "Sista Snabben" som är en tävling i Mil. Snabb
samt Kretsmästerskap i densamma.
När starlistan kom idag redovisades tre skjutlag med 20 starter i varje skjutlag, totalt 60 starter. A1 SKF
har enbart en medlem anmäld (Peter Carlsson). Var övriga skyttar från A1 SKF har för sig är ingen som vet.
Kanske Mil. Snabb inte är så populärt bland våra skyttar även om det är på vår hemmabana.

==================================================================================

(C.N. 2018-08-14)

Klubbtävlingen Precision 7 mönstrade 15 A1 SKF skyttar

Resultaten för klubbtävlingen Precision 7 på SKC finns nu att beskåda på vår interna
resultatsida efter inloggning. Nu har de flesta av våra medlemmar har kommit hem från
semestern och det visade sig också på antal deltagare i vår klubbtävling.

Nästa klubbtävling är Mil. Snabb 5 FM den 20 aug. Kl. 17.00 på Skyttecentrum där alla
är medlemmar är välkomna att tävla.

 

==================================================================================

(C.N. 2018-08-06)

Klubbtävlingen Precision 6 mönstrade 11 A1 SKF skyttar

Resultaten för klubbtävlingen Precision 6 på SKC finns nu att beskåda på vår interna
resultatsida efter inloggning. Det var ett beräknat manfall p.g.a. att alla som har semester
inte befunnits sig på hemorten, men det måste ses som positivt att så många ändå kunde
komma. Nästa tävling Precision 7 är måndagen den 13 aug. OBS! Med start Kl. 17.00 SNT
på SKC då vi får hoppas att flera har avslutat sina semestrar och kan ställa upp.
PS.  Ni som använder er av A1 Skytteförenings loggbok, glöm inte att skriva in dagen tävling.

==================================================================================

 

(C.N. 2018-07-29)

Koll på vår skjutbana i SkytteCentrum

A1 SKFs materialförvaltare slog larm om att några skyttar som var där och använde
SkytteCentrum och klubbens tavlor och inte förstod bättre än att skjuta sönder ramarna
som håller fast tavelspeglarna, sådant beteende kostar klubben pengar och arbete.
(se artikel från materialförvaltaren längre ned på sidan)

Som klubbmedlem vill jag därför ta upp hur övrig material på 25 met. skjutbana
har 
behandlats.
När jag var och tränade lade jag märke till att någon övat mycket skytte på en av våra
nummerskyltar. (t ex skylt nr 10 se nedan, det finns kulhål i flera av nummerskyltarna)
Det kan väl inte vara en medlem som uppför sig så här, om så vore bör hen sända
in en utträdesansökan vilken jag tror kommer att beviljas omg.

Skarmavbild_2018-07-29_kl._10.13.09.png
Ovanstående bild är tagen den 28 juli 2018.

Tyvärr är vi inte ensamma om att använda 25 metersbanorna på skyttecentrum utan
dit kommer många från Linköping med omnejd som inte är klubbmedlemmar i A1 SKF
eller LSKF olovandes för att pröva sin förmåga och sina vapens funktion under dygnets
alla timmar och är man inte medlem i A1 SKF eller LSKF har man heller ingen tillgång
till målmaterial att sätta i avsätt ställ och tycker då kanske att siffrorna på tavelstället
är lämpligt mål att sikta och skjuta på.
För många år sedan fanns måltavlorna i skjuthallarna och var lätt tillgängliga, kanske
vore en idé att låta några måltavlor stå lättillgängligt i skjuthallen för att slippa sönder-
skjutna tavelställ i fortsättningen.

Till sist
Om någon vet vem som har skjutit flera .22 skott på fågelholken som sitter ovanför
dörren till målboden så hör av er till vår ordf. för åtgärd.

==================================================================================

(C.N. 2018-07-26)

Nu startar skyttet inför kommande höst

Skarmavbild_2018-07-26_kl._17.57.51.png

Måndagen den 6 augusti träffas vi på SkytteCentrum där vi startar igång med
klubbtävlingen Precision 6, med start  Kl: 18.00 som är en VPR tävling, för er
som inte riktigt avslutat er semester i början av augusti finns möjligheten att
måndagen den 13 augusti vara med på Precision 7 med start Kl: 18.00 på
SkytteCentrum som också är en VPR tävling.
För er som vill tävla mer råder jag er att gå in på A1 SKF hemsidas 
Program 
för att hitta lämpliga tävlingar.
Till sist: Alla A1 SKF´s medlemmar gamla som nya är hjärtligt välkomna att tävla.

================================================================================== 

(C.N. skytteinformation 2018-07-12)

GRATTIS, bra jobbat!!!

Medaljregn över Linköpingsskyttar i SM 2018

Totalt tre Guld, ett Silver och två brons!
 
 
Skarmavbild_2018-07-17_kl._10.47.56.png
Foto från Saab PK
Curt i särklass med 3 guld, 1 indv. o 2 lagguld.
Bl a Curt o Kjeld guld i Vä C-lag och silver i lag fält Vä. Claes o Curt guld i
Mil. Snabb Vä, det var genomgående fina resultat av Linköpingsskyttarna.

================================================================================== 

OBS! Slutgilltiga resultatet med std medaljer och prispengar hittar du i slutet på denna artikel. 

(C.N. 2018-07-02, hämtat från facebooks parallellpublicering, för att nå ut till bl a alla A1 SKF medlemmar)

                       Goda resultat på GENREPET

Skarmavbild_2018-07-01_kl._21.30.25.png

Foto ovan, stilstudie på Richard J. A1 SKF.

Grattis till Mats som vann C2.Jag är också imponerad över LSKFs Erik Danielsson som vann
A1, B1 och C1.. faktum är att han var bästa skytt i A och C totalt sett, och som tvåa totalt i B...
//Björn, Webmaster

Skarmavbild_2018-07-01_kl._21.50.20.png

Foto ovan från GENREPET, A1 SKFs tävling den 30 juni på Linköpings Skyttecentrum.

Det var dessvärre bara tre från A1 som deltog i skjutningarna, Mats G., Peter C. och Rickard J. med goda resultat.
Björn E. skötte sekretariatet och C.Skoog tog hand om vapenkontrollerna. 
Christine och Ethel höll i fika och äggmackor som uppskattades av skyttarna.
Som skjutledare var det Peter och Mats och funktionärer var Martin, Johannes, Daniel och Susannah samt Ingrid.

Slutresultat från tävlingen hittar du här och under program.


==================================================================================

 

(C.N. 2018-06-13,  hämtat från facebooks parallellpublicering, för att nå ut till bl a alla A1 SKF medlemmar)

Trestadsmatchen på Skyttecentrum är avgjord!

 

Skarmavbild_2018-06-13_kl._20.49.21.png

foto: Rebecca C. & Elmer J.

Trestadsmatchen är avgjord på Skyttecentrum den 2018-06-13, där Linköping stod som segrare,

Linköping          3273 poäng
Norrköping        3238 poäng
Mjölby/Motala   2179 poäng

Ordf. Elmer J. A1 SKF hälsa alla tävlande välkomna och såg till att efter dagens tävling att alla deltagare
blev bjuda på en läcker landgång samt med för ändamålet en specialdesignad servett för att dokumentera
Trestadsmatchen, måltiden ägde rum i skyttecentrums skyttepaviljong (Klubbhus) till alla deltagares trevnad.
Claes J. Saab PK var skjutledare för tävlingen.

Enskilda resultat finns att läsa under rubriken Program på A1 SKFs hemsida.

==================================================================================

(C.N. 2018-06-12, hämtat från facebooks parallellpublicering, för att nå ut till bl a alla A1 SKF medlemmar)

Den 30 juni tävlas det i Mil. Snabb

Genrepet !

Evenemang för A1 Skytteförening · Värd: Peter Carlsson

Skarmavbild_2018-06-13_kl._09.31.23.png

Bild: tillförd fri pressbild

Den stora tävlingen i Militärsnabb vi arrangerar på Skyttecentrum. Hoppas att det kommer bli
en tradition som lever vidare.
En kul och spännande dag för alla, såväl medlemmar som anhöriga. Alla är varmt välkomna att
delta och dra sitt strå till stacken, från förberedelser till genomförandet.

Det finns många uppgifter att utföra...
Anmäl gärna intresse via mail till mig och om ni kan få med någon fler. Planerar även någon form
av gemensamt avslut efter tävlingen.

Mvh
Peter C.

==================================================================================

(C.N. 2018-06-12)

Klubbtävlingen Precision FM den 2018-06-11

Det blev 11 starter på klubbtävlingen Precision FM, mest poäng plockade Per Andersson som stod som
segrare. Resultatlistan finns att beskåda under Skytte/aktivitetslogg på hemsidans meny.

==================================================================================

(C.N. 2018-06-09)

Så var Dvardala Träffen i Fält  2018-06-09 lagd till handlingarna

Dvardala Träffen i Fält mönstrade 277 antal starter i olika klasser, De tävlande kom till Dvardala i Åby från
en radie på ca 20 mil.
Från A1 SKF var det 4 skyttar som medverkade med skiftande resultat varav Richard J. tog hem en
hedrande 5:e plats i C2. (läs resultatlistan under program på hemsidan).
Till Dvardala Träffen i Precision som är den 2018-06-10 söndag med 96 startande finns ingen klubbmedlem
från A1 SKF anmäld.

Skarmavbild_2018-06-10_kl._09.55.55.png

© Bild C.N.

En eloge till Åby SK och funktionärer som var snabba att redovisa resultatlistor efter tävlingens slut...
Till sist, att använda sig av webprogrammet Webshooter ger klubb och framför allt tävlande snabba resultat
vilket ska eftersträvas, vilken skytt som tävlat vill vänta veckovis på en resultatlista, fördröjning har vi fått nog
av när vi tävlingsskyttar söker olika handlingar av polismyndigheterna.

==================================================================================

(C.N. 2018-05-20)

En bra tävling på SKC, Pingstdagen den 2018-05-20

Det bjöds på en bra tävling med 52 starter i 3 lag med olika klasser vilket måste ses som bra en Pingstdag
när många skyttar har annat att göra.

Totalt 7 A1 SKF medlemmar ställde upp på tävlingen Nat. Precision på Skyttecentrum i Linköping.
Därav Stefan som höll i och ordnade med servering tillsammans med Rebecca, samt Claes som hjälpte
till med övriga diverse klubbaktiviteter. 

A1 SKF hade även med Richard med dubbla roller dels som materialare och skytt i tävlingen, övriga från
vår klubb som tävlade var Johannes, Denise och Björn. Resultaten finns inlagda på Programsidan i vår
webb.

2018-05-20.gif

 

==================================================================================


SKÄRPNING! DETTA ÄR INTE OKEY!!!

 

Kära medlemmar,

 Skarmavbild_2018-05-19_kl._17.58.00.png
 
I ett tidigare utskick manade jag till krispigare klisterlappsdiciplin, detta för att få vår tavelmateriel att vara längre.
Det är dels en fråga om att få mest för klubbens pengar och dels en fråga om arbetstid för undertecknad som får
åtgärda det som är trasigt.
 
Bifogat är ett foto på ett MYCKET dåligt exempel. Jag bryr mig inte om VEM eller Varför, men detta vill jag slippa
se igen. Likaså vill jag inte ha fler tavlor där man bara stoppat i nya speglar utan att varsamt ha tagit bort de
gamla först. Tavelslitsarna går snabbt sönder vid detta förfarande vilket är kostnader för klubben och merjobb
för materalaren.
 
Alla ansvarar för sitt eget skytte och tillsammans utbildar vi de som ännu inte lärt sig alla små "självklarheter.
Tar något slut eller råkar något gå sönder så märk gärna upp det så att jag ser det, alternativt skicka ett pm till
mig påchainreactor@gmail.com.
 
/Richard, materialansvarig A1 SKF

 

================================================================================== 

 

(C.N. 2018-05-08) 

Snabbskyttet på SKC måndagen den 20180507 mönstrade 30 skyttar från flera klubbar i olika klasser.

A1 SKFs deltagare gjorde en bra tävling med Peter Carlsson 563 poäng som gav vinst i klass 3, samt
Mats Gustavsson på 530 poäng blev till en andra plats i klass 2, Denise Zahn vann D1 med 511 poäng
och Rebecca Chaung kom tvåa i D1 med 450 poäng.

 

(R.J.. 2018-05-05)

I ett strålande vårväder deltog tre A1-skyttar i LSKF's KM i Fält. Olyckliga omständigheter gjorde att vi inte blev fyra.
Totalt sköt ett 30-tal skyttar banans åtta stationer. Det var en varierad och utmanande banläggning som skilde lite
från vad vi är vana vid och det var trevligt att se hur andra gör. Några fältmål dök upp som åtminstone jag inte skjutit
på tidigare. Samarbete över klubbgränserna känns som en viktig fråga och detta var ett gott exempel på när det
funkar bra. :-)
 
Resultatmässigt tog Elmer A1's topplacering med en poängs marginal... 

 

(C.N. 2018-05-05)

Bra jobbat Richard, Elmer och Johannes !!!

Kommentar från Admin: 3 tappra skyttar från A1 SKF ställde upp på denna fältskjutning. Se Skjutloggbok.

                                                          Skarmavbild_2018-05-05_kl._22.58.13.png
Man kan inte enbart drömma om framgång man bör vara aktiv också för att nå drömarnas mål och resultat.....

==================================================================================

(C.N. 2018-05-01) 

NYTT !!! Ett Forum startar upp den 1 maj 2018...

 

Skarmavbild_2018-05-02_kl._10.31.24.png

 

Som webbadmin är jag ingen anhängare av FaceBook då jag anser att det inte fyller den funktion av datasäkerhet och
personlig integritet, m.a.o. du som inte är i behov av att veckla ut och visa dina intressen till kreti och pleti över hela världen,
och jag tror att du inte är ensam om detta. A1 SKF har därför startat upp ett Forum som enbart är till för A1 SKFs medlemmar
där det finns möjlighet att få ut sina budskap om klubbverksamheten i form av tävlingar och dess behov av funktionärer
eller annan verksamhet inom klubben, det är nu upp till våra medlemmar och deras kreativitet att använda och forma
framtiden för A1 SKF genom att använda sig av A1 SKFs hemsida och hoppas det blir till din och alla medlemmars belåtenhet.
 
Logga in och gå in och titta, den är inte färdig med alla trådar och ämnen som våra klubbmedlemmar kanske önskar, men
detta Forum kan utvecklas i takt med de behov A1 SKFs medlemmar ställer då ingenting är statiskt utan har en ständig
utvecklingspotential. 
  
Hur går det till att komma till A1 SKFs forum på A1 SKFs hemsida, jo du gör så här…
 
Logga in genom att hålla pekaren (cursorn) på Home knappen så att Logga in/ut  visas, Klicka på Logga in/ut  och skriv in
din epostadress och ditt password (lösenord), när detta är gjort gå tillbaka till Home så tillkommer ett val som heter  Forum
som når ut till alla registrerade medlemmar, aktiva som passiva i A1 SKF. Forumet är öppet för alla medlemmar att skriva
in information eller läsa all inskriven information i Forumet.
 
 
                                                       Skarmavbild_2018-04-29_kl._10.19.55.png
                                                  Bilden ovan visar var inloggningsrutan finns på hemsidan.
 
                                                   Skarmavbild_2018-04-29_kl._10.19.21.png 
 
                                            Bilden ovan visar efter inloggning var du kan klicka dig in
                                            på A1 SKFs Forum efter du loggat dig in på hemsidan.
 
 

OBS!!!

För er medlemmar i A1 SKF som inte har lämnat ut er epostadress till Webbadmin eller inte är registrerad som medlem
ännu, kontakta Webbadmin för att registreras med en epostadress (mailadress) och få ett password (lösenord) för att
komma in på de lösenords skyddade klubbsidorna.

Webbadmin: claes@nilsson4you.se
Webbmaster: bjoele@gmail.com

================================================================================== 

(C.N. 2018-04-05)


SM-2018

Inbjudan till PISTOL SM 2018.På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet inbjuder Skaraborgs och Älvsborgs Pistolskyttekretsar till tävling om Svenskt Mästerskap med pistol och revolver i Militär snabbmatch, Precisions- och Fältskjutning i Skövde den 10 - 15 juli 2018.

Tävlingarna genomförs med tävlingscentrum och banskjutning på Lövsjötorp. Fältskjutningen äger rum i terrängen vid Kavlås. Busstransport sker mellan tävlingscentrum och fältskytteterrängen. Det är inte möjligt att åka egen bil. Parkering saknas.

För mer information klicka här.

Anmälan/information.

==================================================================================

(C.N. 2018-03-28)

Hur ska vi hantera våra resultatlistor som berör klubbtävlingar, kretstävlingar och SM tävlingar m fl ?

På flera inbjudningar till tävlingar står texten t ex  "Du godkänner att resultatlista visas offentlig" när du anmäler
dig till utannonserad tävling, vilket i detta fallet om du anmäler dig till denna tävling kommer resultatlistan vara
åtkombar för både tävlanden på en förutbestämd webbsida, resultatlista i tidningar och för kreti o pleti.
Du kan själv ta beslut om du önskar vara med i denna tävling eller ej beroende på arrangörens resultathantering.
Det finns ibland möjlighet att be arrangören av en skyttetävling att man inte vill ha med sitt namn på resultatlistan
vilket har hänt men är sällsynt. Vem vill det som skjutit ett bra resultat, de flesta av oss vill gärna visa hur bra vi
kan prestera.

Mike Winnerstig, säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets Forskningsinstitut, och styrelseordförande i
Svenska pistolskytteförbundet har uttalat sig i ärendet enligt följande:
– Vi kan inte ta ansvar för vad kriminella element håller på med om vi följer lagar och regler i övrigt, säger Mike
   Winnerstig.
– Vi har ju en öppen tävlingsverksamhet och måste kunna redovisa vilka av våra skyttar som gör vad på
   olika tävlingar.

Varför måste man redovisa det?

– Därför att det är en tävlingsverksamhet. Folk vill ha reda på vem det är som vinner tävlingar och hur man själv
   har hamnat i olika resultat och sånt, säger Mike Winnerstig.

Läs vad Svenska Pistolskytteförbundet anser.

Nedan artikel från Nyheter (Ekot)

                Skarmavbild_2018-03-28_kl._12.02.14.png 

Tävlingsskyttar kartlagda av kriminella - Nyheter (Ekot)

Efter ett inbrott där vapen stals hos en medlem i en skytteklubb, så visade det sig att de som stulit
vapnen kartlagt medlemmar i skytteklubbar.

SVERIGESRADIO.SE

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6919343

A1 SKF skyttar kommer under våren ta upp hur vi i klubben ska hantera våra resultat, offentligt eller dolt.

==================================================================================

(C.N. 2018-03-24)
Reflektion & Inlägg skrivit av Claes Nilsson

Skarmavbild_2018-03-25_kl._13.47.42.png

                Nu föll det väl en och annan groda ur munnen på någon.?.

 

Läste nr 1, 2018 av Nationellt pistolskytte, Sveriges största skyttetidning. 

Världsklass?
Till min stora förvåning fick jag i mittuppslaget på tidningen information om att Linköping har ett SkytteCentrum i 
Världsklass. Personen som gjort detta svulstiga uttalande har nog inte varit utanför Linköpings kommungräns, 
därav kanske rubriken i denna tidningsartikel, men det bör honom vara förlåtet, har man inte så har man inte.
Samma person fortsätter att uttala sig i artikeln att det gamla skyttecentrumet har fått dispens för att existera, vilket 
äger sin riktigtighet, men när kommunen sedan byggde en bussgata rakt igenom centret återstod endast 40 st 25 
metersbanor för pistol och 14 stycken 50 metersbanor för gevär som också äger sin riktighet. Alltså dagens sanning.

Vidare nedanstående utdrag ur tidningsartikelns intervju som måste bemötas då den inte efterlevs av LSKF. Det är
en skymf och ett "hitte på" från LSKFs ordförande mot sina egna medlemmar och mot A1 SKF som managerar
skyttecentrum. M.a.o allt detta för att skaffa sig egna poäng mot kommunen i tänkt utveckling av Trädgårdstorp.

Utdrag ur intervju.
Intervjuade personen fortsätter med att berätta Vi (lika med LSKF) har ingen lust att skjuta där när bussar, cyklister
och gångtrafikanter rör sig nära skjutbanan. Det skapar inte ett bra ryckte för sporten när det smäller så nära
inpå 
innevånarna som rör sig i området säger Thomas bekymrat. 

Jag tror inte Thomas Person behöver ha några bekymmer över detta utan han bör enbart ägna sig åt sina egna
bekymmer vad som angår Trädgårdstorp. Varför bryr han sig inte mer om de personer i Rydsområdet och när-
liggande Malmslätt som är besvärade av skyttet i Trädgårdstorp eller räknas inte dessa 
kommunmedborgare.

Vi på A1 SKF jobbar med att hålla skyttecentrumet i ordning under tiden vi har dispens, men vi jobbar också för ett
nytt 
riktigt skyttecentrum för alla skytteklasser, därför ser vi inte Trädgårdstorp som något alternativ för framtiden.
Detta p.g.a både storlek och läge. Vi bearbetar ständigt de nuvarande kommunens politiker med information om
behovet av ett nytt skyttecentrum, mer finns inte att tillföra i dagsläget. 

Det ska bli mycket intressant att se om LSKFs ordf. kan hålla sina medlemmar borta från att använda SkytteCentrums 
skjutbanor då LSKFs ordf. misskrediterat dessa och dessutom tagit kraftigt avstånd för användning.

För att reda ut begreppen
Skyttecentrum = Skyttecentrum är det som ligger öster om Djurgården och har funnits där mer än 50 år, med gevärs-
banor och pistolskyttebanor men nu sedan 2003 krympts till ovan nämnda utformning och har dispens 1 år i taget
för att utöva skytte, skyttecentrum används idag av A1 SKF.
Trädgårdstorp = Ett relativt nybyggd skjutplats inomhus för luftpistol, bågskytte och 12 platser för krutskytte med
pistol .22 .32 .38 och 9mm. kommer eventuellt bygga en ny hall med 50 met. bana. Trädgårdstorp används idag av
LSKF.

Till sist vi som har lite större vyer och som rört oss utanför kommungränsen...
Vi som har lite större vyer om hur ett skyttecentrum ska se ut kan titta på nedanstående förslag till skyttecentrum
som är värt namnet skyttecentrum, kanske inte i Världsklass utan täcker det behov som behövs för våra alla skyttar.

Skarmavbild_2018-03-25_kl._14.13.36.png 

1: en 25 metersbana med 50 platser med bl.a. vridbara ställ
2. en 50 metersbana för fripistol
3: en 50 metersbana med 25 platser för PPC skytte och dynamiskt skytte
4: en 50 metersbana med 25 platser för korthållsgevär
5: en 80 metersbana för träna på löpande älg (älgbana)
6: en 100 metersbana med 10 platser för inskjutning av gevär
7a : skjutplats för Trapp
7b : en harbana och Rådjursbana med löpande figurer
8: en 80 metersbana för pistol, gevär och magnumpistol
9: en 150 metersbana med flera platser för pistol, gevär plus magnumpistol
10: en bana med flera platser 100 met. 200 met. 300 meter för gevär och magnumpistol
Klubbhus den bruna vinkelbyggnaden längst ned på skissen samt parkering för 50 - 100 bilar..
Alla banor har någon form av blindering som skiljer banorna åt, alla banor kan användas för fältskytte 8 stationer med skiftande
längder.
Hela anläggningen tar ungefär 700 x 600 meter ca 40 - 50 ha i anspråk och rymmer allt i ett skyttecentrum som är till för alla
vapenslag
och behovsom utbildning och träning av hagelskyttar, jägare, tävlingsskyttar gevär, pistolskyttarnas alla discipliner
det finns också
träningsplatser för väktare,skyddsvakter, poliser och en viss militär aktivitet m.fl.
Anläggning behövs också i utbildningssyfte av unga jägare och tävlingsskyttar där även teori kan genomförs i inritat
klubbhus
på ca 150 kvm.
Tävlingsverksamhet som är en stor del för att finnasiera anläggningen har ett upptagningsområde på ca 50 mils
radie där
Svenska Pistolskytteförbundet som bl a managerar grenar som Precisionsskjutning , Fältskjutning,
Magnumskjutning,
Springskytte, Snabbskjutning, PPC, Nationell helmatch, Snabbskytte, Militär snabbmatch,
Falling Target samt även
Dynamiskt skytte tillhörande IPSC Svenska DynamiskaSportskytteförbundet.
Samma gäller för gevärsskyttarna (kula) och (hagel) olika grenar. 
 
Nu kan vi tala om en skytteanläggning som påminner om världsklass, men ändå inte, utan ett behov för svenskt skytte.
 
==================================================================================
 

(C.N. 2018-03-24)

 
"Hepp! Eder högt älskade och fruktade Materialförvaltare avlämnar rapport:
 
1. Dörren till skjuthallen är nu efter lite grävjobb, fula ord och hot om PRIO (Bäva!!) åter fullt öppningsbar.
 
2. Hösten och vintern har medfört ett oklädsamt förfall avseende ordningen i målbodarna. Jag har gjort en 
snabb punktinsats och sorterat klisterlapparna, slängt skräp och donat medan jag falskt och högt sjöng 
musikallåtar ("Do you hear the People sing"  från Les Miserables). Svart/vitt finns nu i högra boden och mer 
färgglada lappar i fältskytteboden. Vänligen håll ordningen och var aktsam m lapparna så håller vi svinnet på en låg nivå.
 
3. Tavelstället verkar fortfarande fruset/orörligt.
 
Ambitionen är att lägga något/några tillfällen på att fräscha upp sunkig målmateriel men jag avser vänta tills det blir lite 
mer vårväder innan tidsförslag och kallelse går ut. Party On!
 
/Richard"
 
Skarmavbild_2018-03-24_kl._17.23.26.png  Skarmavbild_2018-03-24_kl._19.25.34.png
 Skarmavbild_2018-03-24_kl._17.25.20.png Skarmavbild_2018-03-24_kl._17.26.51.png 

 

==================================================================================

(C.N. 2018-03-22)

Skarmavbild_2018-03-20_kl._21.35.03.png

 

Kursstart den 21 mars kl. 18:00 på SKC.

 

A1 SKFs pistolskyttekurs är en grundkurs i pistolskytte som
kommer
att ge deltagarna en teoretisk och praktisk kunskap
i skytte och säkerhet.

A1 SKF kommer under de kommande 7 kurstillfällena följa
Svenska Pistol
skytteförbundets läroplan där vi också använder
oss av förbundets kurs
material som ska mynna i ett pistolskytte-
kort efter godkänt slutprov.

Det kommer att bli en hel del praktik i olika skytteformer med
lärarunder
stött skytte på SkytteCentrums 25 meters skjutbana.

Då A1 SKF ansvarar för utbildningen av de 10 kursanmälda 
blivande
skyttar är alla A1 SKFs vapen upptagna av dessa
skyttar och skjutbanan
är reserverade bara för denna utbildning,
vi kommer inte tillåta något
störande moment från andra skyttar
under kurstiden.

SKC och banorna är reserverade och stängda för annat skytte
då det pågor kursverksamheten på dessa nedanstående datum
mellan Kl. 17.00 - 21.00:
Kursen börjar ons 21/3 (enbart SKC
lokal) övriga utbildningsdagar SKC
lokal och 25 met. skjutbanor,
ons 28/3, tors 5/4, tors 12/4, tors 19/4
tors 26/4 samt tors 3/5
är någon av annan åsikt kontakta A1 SKFs Styrelse.

Vi hänvisar våra medlemmar som behöver lånevapen till våra
träningstillfällen på måndagar med start Kl. 17.00. på SKC.

 Skyttehälsningar från kursansvariga

 

==================================================================================

(C.N. 2018-03-19)

Skarmavbild_2018-03-19_kl._11.19.16.png 
A1 SKF har flera utbildare med mångårig erfarenhet och
hälsar de nyutexaminerade välkomna med sina kunskaper.

Ännu en gång står vi mer rustade,
"Grattis" till fullföljd kurs!

Under två söndagar har Christer, Johannes och Richard
gått Östgötakretsens utbildning för Föreningsinstruktörer.
Denna utbildning vänder sig till de i klubbarna som
genomför nybörjarutbildning fram till Pistolskyttekort och
är gratis för klubbarna att deltaga i. I praktiska ordalag är
vi nu certifierade av Svenska Pistolskytteförbundet för att
utbilda enligt kursplan samt att genomföra skriftligt/praktiskt
prov.
Utbildningen lockade denna gång ca 25 deltagare vilket är
ett rekordstort deltagande och mycket lovande inför
östgötaklubbarnas framtida utbildning av nya skyttar.
Under utbildningen har vi gått igenom inte bara vad som
skall sägas i en utbildning utan även HUR vi säger det,
lärt oss om gruppdynamik, pedagogik samt inte minst
haft ett enormt värdefullt utbyte med medlemmar från
andra klubbar.
Det står klart att vi har mycket att vinna på ett gott och nära
samarbete över klubbgränserna, inte bara därför att vi
kommer närmre de människor vi sedan skall tävla med/mot.
Vi har även möjligheten att för utbildningsändamål använda
andra klubbars resurser (t.ex prova luftskytte hos Mjölby PK)
samt be om förevisningar av fler än de skyttediscipliner vi
själva utövar i A1. För A1 innebär genomförandet av
utbildningen att vi nu fått nya idéer och höjt kvaliteten på
klubbens vassa utbildare ännu ett snäpp. Lärdomarna går
rakt in i årets nybörjarkurs som startar på onsdag 21/3 -18

Texten ovan ett Inlägg av Richard Jonsson==================================================================================

(C.N. 2018-03-18)

Lördagen den 17:e mars genomförde anrika A1 Skytteförening sitt 110:e årsmöte, liksom i fjol på trevliga Drottningbaren i Linköping.
Presiderade gjorde ordförande Elmer Janson och deltagandet var gott
med en frisk blandning äldre och yngre medlemmar.
Under förhandlingarna avhandlades både traditionella formalia för
föreningens gångna verksamhetsår och nya frågor med bäring på det
kommande. Det är glädjande att det finns gott om driv och vilja att både
bevara klubbens traditioner samt att förnya och utveckla vår verksamhet.
Efter att 2017 lagts till handlingarna vidtog prisutdelning och medaljering
av föreningens medlemmar. Jag vågar påstå att förbundets medaljerings-
reglemente ännu är en smula oklart för flera av de yngre medlemmarna och
det blev därför idel positiva överraskningar för många av oss.

Kvällen avslutades med en mycket trevlig och smaklig middag i glatt
samspråk. Tack till alla som organiserat årsmötet och till de som närvarade!
Vi ser nu fram emot ett gott och aktivt 2018!

Jag var där,
Richard Jonsson

Skarmavbild_2018-03-18_kl._22.05.12.png 

för
A1 SKF

 

 

 

 

==================================================================================

 

(C.N. 2018-03-17)

A1 SKFs Fältskytte 3 på SKC

(Kommentar från Richard J.)

Fält 3 började med friska -11 grader och slutade med -3 och riktigt skön vårsol. 12 deltagare
(inkl. en värderad gästskytt fr Åtvidaberg) gick 18 rundor på en bana som bjöd på både sittande
skjutställning och ett rejält långhåll. Trevlig samvaro, fint väder och grillad korv...
en skön dag på SKC helt enkelt.

Skarmavbild_2018-03-17_kl._16.02.46.png

 Dagens viktigaste funktionär ovan...

Skarmavbild_2018-03-17_kl._16.03.15.png

Deniseförbättrar varningsskyltar för halka :-)

 

Skarmavbild_2018-03-17_kl._16.03.43.png

Foto Björn Elenfors, Peter visar den skjutställning som piloter föredrar...

  

==================================================================================

(C.N. 2018-03-15)

En bild säger mer än tusen ord !

Nedanstående foto är från SkytteCentrum i måndags 12/03 2018 tagen av Denise.

Skarmavbild_2018-03-15_kl._12.12.25.png

==================================================================================

(C.N. 2018-03-13)

Välkomna till Fältskytte 3 på SKC (uppdaterad 13/3 Kl. 09.30)

A1 SKF önskar sina medlemmar och skyttar från närliggande klubbar välkomna till Fält 3 den 17 mars på SKC.
Samtliga deltagande medlemmar ska komma Kl. 08:30 för förberedelser och bemanning av stationer.

Start Kl. 10:00, max 2 vapen.

Medlemmar som behöver klubbvapen för att medverka kontakta Elmer J. och/eller C.Skoog.

Denise, Richard, Johannes och Stefan har lagt Fält 3 tävlingen som består av sex (6) stationer.

Det kommer bjudas på Bullens Korv från grillen, korvbröd, kanelsnäckor och saft och en stunds trevlig samvaro.

OBS !!! Denise ansvarar för fält 3 och vill ha ett sms med besked från samtliga medlemmar senast torsdag
om man avser komma eller inte.

Dvs att man meddelar även om man INTE kan kommaTfnnr 0736-414544

Vädret kommer att vara ömsom sol och ömsom moln och ca +/- 0 grader.

Denna skrivelse inbjudan till fält 3 på SKC den 17 mars skickas ut till 34 medlemmar i A1 SKF.

Nu visar vi att vi är en aktiv skytteklubb, vi startar med fält 3 och sedan årsmöte på kvällen.

==================================================================================

(C.N. 2018-03-11)

Kretsens Nationella fälttävling 2018-03-11 i Åtvidaberg

A1 SKF mönstrade 7 deltagare på fälttävlingen i Åtvidaberg, Elmer J, Claes N, Knutte, Denise Z. och Mats G.
och som även deltog som funktionärer tillsammans med Kenneth A. och Johannes M.
Det blev en snabb tävling med små mål och mycket korta tider där alla A1 SKFs skyttar gjorde bra ifrån sig.
Resultatlistan kan läsas under rubriken  Program  via menyn som du hittar på A1 SKFs hemsida.

 Skarmavbild 2018 03 12 kl. 08.58.36  

Drömmar i snö om en varmare årstid  hittades på station 4 i fältskyttet som  var den 11 mars i Åtvidaberg. 

 

 

 

 

Denise Zahn var den påpassliga fotgrafen.

 

==================================================================================

 

(C.N. 2018-03-08)

A1 SKF Nybörjarkurs/Grundutbildning som startar den 21 mars är nu fullbokad.

Till personer som visat intresse men ej kunna medverka denna gång  p g a egen tidsbrist eller platsbrist i kursen.

A1 SKF hoppas att eventuellt annordna flera kurser fram över, är du intresserad läs vår hemsida eller kontakta
ordförande i föreningen för mer information.

A1 SKF / Kursansvarig

==================================================================================

(C.N. 2018-03-03)

GRATTIS ELMER!!!

Ännu en gång visade Elmer J. A1 SKF på Saab PKs Fältskjutning 2 den 2018-03-03 fin form och tog plats Nr: 1.

Skarmavbild_2018-03-03_kl._20.25.36.png

Det är synd att många andra duktiga skyttar från A1 SKF missar Saab PKs tävling på välplannerad fältskyttebana 
som ligger inom Linköpings stadsgräns, men det kommer fler tillfällen och kanske lite känligare väder.

==================================================================================

(C.N. 2018-03-01)

A1 Skytteförening har blivit begåvade med Loggbok för föreningens medlemmar, för att få tillgång till denna
loggbok måste du logga in på A1 SKFs hemsida, det gör du genom att gå till Home knappen i Menyn med
cursorn (pilen/pekaren) och då visar sig "Logga In/Ut" som du ska klicka på. Där hittar du inmatningsfält som
du ska fylla i med användnamn och lösenord, har du inget lösenord kontaktar du claes@nilsson4you.se
v
ia mail så får du ett lösenord om du är medlem i A1 SKF.

Skarmavbild_2018-03-02_kl._18.13.17.png

==================================================================================

(C.N. 2018-02-24)

Skarmavbild_2018-02-24_kl._21.38.18.png Bild C.N.                                                                                      
Elmer och Ingrid på station 4.                           
      

Lördagen den 24 feb. var det dax för A1 SKF fältskytte nr 2.

Klubben mönstrade 6 stycken skyttar som trotsade den kalla Lördagsförmiddagen ca -8 grader som även bjöd på sol som värmde under tävlingens gång. Tävlingen bjöd på 6 stationer med variationsrika fältskyttemål, designade av Elmer J.

Resultat:
Elmer J. placera sig på 1:a plats, C.S. på 2 plats, Richard J. på 3 plats, Claes N. på 4 plats samt Ingrid S. på 5 plats och Johannes bröt p.g.a. hans vapen inte fungera i det kyliga vädret.

Tyvärr blev vi få som ställde upp, det hade förväntats att många fler skulle komma till klubbens fältskytte nr 2.
Resultaten för denna träningstävling är införda på A1 SKF logg på hemsidan.

==============================================================================

(C.N. 2018-02-17) 

Två skyttar från A1 SKF gästade Saab PK på deras interna fältskjutning 1.
Elmer Jansson VÄ och Richard Johnsson Klass 1C var där för att starta upp 2018 skytte med träning
för kommande tävlingar under året.
Elmer J. sköt bäst i sin klass VÄ och Richard J. kom på 5 plats i Klass 1C efter haft lite otur med en
del vapenkrångel.

Skarmavbild_2018-02-18_kl._09.53.37.png 

Nu är det bara att flera A1 SKF skyttar vaknar upp ur vinterdvalan till nästa fälttävlan som är A1 SKFs
fältskyttetävling nr 2 på SkytteCentrum  lördag den 24 feb med start Kl. 10:00.


==============================================================================

(C.N. 2018-02-05)

Nu kommer A1 SKF att ha provapå dagar Lör. 17 feb. Kl: 15:00 och söndag 4 mars
Kl: 15:00 på SKC alla som är intresserade av pistolskytte är välkomna att prova på
att skjuta med pistol kaliber .22.

Hör gärna av dig och medela ditt intresse för provapå.
 
Formulär för att anmäla dig till provapå eller kurs hittar du i menyn på A1 SKF hemsida.

Skarmavbild_2018-02-06_kl._12.59.24.png

 

============================================================================== 

(C.N. 2018-01-10)

Nytt skjutprogram för A1 SKF 2018 inlagt under program i Menyn.

==============================================================================

(C.N. 2017-12-09)

A1 SKF hade Julavslutning med Glögg o Förtäring(macka) på SKC med fältskjutning och samvaro.

Rebecca.jpg

Total vinnare av fältskjutningen var:

Rebecca Cheung

 

Övriga skyttar kom på andra plats.

 

Till sist ett STORT TACK till vår ordförande Elmer J.  som ordnade med mat o dryck och välbyggda
skjutstationer 
som blev en mycket varierande och bra fältskyttetävling.
Dagen starta med god Glögg (alkoholfri), pepperkakor och 
skumma tomtar m.m. 
Därefter 
var det dags att skjuta fältskyttetävling.
Vid tävlingens slut bjöds alla skyttar på dryck och mycket goda mackor från Subway, samt resultat
och prisutdelning för dagens tävling.

En GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR !!!

================================================================================

(2017-09-06)

Från Nybörjare till Ny Skytt

Plötsligt står man där, med den första egna pistolen i näven. Det har tagit minst sex månader av idogt tränande under alla väder, och beroende på klubbkultur samt egen färdighet förmodligen uppemot ett år, att nå till det här ögonblicket. Man går från att vara ”nybörjare” till att vara ”nybliven pistolskytt” med rätt att öva så mycket man orkar, hinner och har råd med.

Läs hela kåseriet på denna länk

 

================================================================================

 

(C.N. 2017-07-05)

Tävling Militär Snabb 2017-07-02

Söndagen 2/7 bjöd A1 Skytteförening i Linköping in till tävling i Militär Snabbmatch på anrika Skyttecentrum. Intresset var gott och tävlingen lockade, glädjande nog, förutom lokala förmågor även mer långväga gäster från både Eksjö, Örebro och Kungsängen. Totalt genomfördes 69 starter i de olika klasserna under dagen.

 

Bild av målspelet

Som brukligt är var stämningen på banan god och arrangören fick god hjälp av de tävlande med de praktiska sysslorna. Det var en trevlig syn att se hela tavelstället fulldukat och det största av de tre startfälten fyllde så gott som samtliga 40 skjutplatser. Det innebär många års samlad erfarenhet och resultaten var därefter. För nya skyttar finns knappt en mer inspirerande miljö. För många mer erfarna skyttar var denna tävling en välkommen generalrepetition inför SM i Östersund.

 

Tack vare ett gott deltagande från A1:s medlemmar samt inlånad släkt och bekanta kunde alla funktioner hållas rullande under dagen. En hög standard inför kommande tävlingar sattes även av serveringen där man kunde ladda upp med kaffe, korv, delikata smörgåsar och nybakta bullar. A1 SKF tackar alla deltagare och funktionärer för en väl genomförd tävling!

 

Slutlig resultatlista kan läsas här

 

================================================================================

(2017-03-02)

Information från kretsen och förbundet

Inför årsmötet i kretsen den 2017-03-15 kommer här information av olika slag 

Kretsens egna handlingar: ZIP-fil med handlingar

Förbundets utskick: Förbundets utskick

================================================================================

 (C.N. 2017-01-15)

Nytt programförslag för 2017 publicerat

Det föreslagna programmet för A1s verksamhet finns nu publicerat på webbsidan, för fastställande på årsmötet den 2017-02-11. 

 

================================================================================

 (C.N. 2016-12-26)

Ny administratör för A1 SKFs hemsida f.o.m. årsskiftet 2016/2017!

Året 2017 startar A1 Skytteförening med en ny webbadministratör (Björn E.) som kommer att ta över
ansvaret för denna 
hemsida och utveckla sidan vidare.
Som A1 SKFs uppstartare av denna hemsidan tackar jag för det förtroende som visats mig under de
åren som webbadministratör och lämnar nu ansvaret vidare till A1 SKFs nya webbadministratör.


Fakta för Linköpingsförslaget under år 2017

Önskar du läsa mer om utvecklingen och framskridandet av det inlämnade Linköpingsförslaget med
rubriken "Linköpings idrottsliv behöver en ny skytteanläggning" kan du göra det på avgående admins
personliga 
blogg https://www.joobase.one som inte ska blandas ihop med A1 SKF hemsida.


================================================================================

(C.N. 2016-11-14)
Den 14 november var det A1 SKFs årligt återkommande mörkerfält!

mörkerfält

A1 SKFs mörkerfältskjutning mönstrade hela 11 skyttar från arrangörsklubben samt skyttar från Saab, LSKF,
Mjölby, Norrköping, Motala och Åtvidaberg. Totalt blev det 31 starter i fem klasser. A1 SKF hade 2 vinnare,
Rebecka i Klass 1 och Knutsson i klass Vä. Banläggare var Elmer Jansson.

==============================================================================

(C.N. 2016-11-01) 
Dispens för att använda SkytteCentrum 2017 är klart!


Det har kommit ett skriftligt beslut utskrivet 2016-10-18 om förlängning av SkytteCentrums dispens, i och med detta
har dispensen förlängts t.o.m den 2017-12-31. Dispensen från Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningens rubrik är:
"Föreläggande om försiktighetsmått med anledning av anmälan om skytte vid SkytteCentrum för 2017"

Skjuttid med restriktioner för 2017.
Verksamheten får bedrivas på följande tider under 2017:

Skjuttider för skytte med kaliber .22LR (50 m. korthållsbana):

Vardagar kl. 08.00-21.00
Lördagar, söndagar och helgdagar kl. 09.00-20.00


Skjuttider för skytte med grövre kalibrar än .22LR (25 m. pistolbana):

Måndagar- Onsdagar                   kl. 09.00-20.00
Torsdagar kl. 09.00-19.00
Lördagar kl. 10.00-16.00
Söndagar kl. 10.00-14.00


Om det föreligger särskilda skäl kan bygg- och miljönämnden medge undantag
från de tider som anges i beslutet.


Detta beslutet från Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltning har som väntat skickat med ytterligare restriktioner
om buller, beroende på kvarvarande skjutbanor ligger intill ett naturreservat med högt rekreationsvärde och
enligt reservatföreskrifter ska utgöra en "tyst och rofylld plats".

Frågorna är många, Linköpings kommun sitter på svaren...

==============================================================================

(2016-10-20)
Onsdagen den 19 okt. kom godkännandet från Polisen för SkytteCentrums
2 skjutbanor.

Polisen har gett godkänt för skjutbanorna enl. följande:
Pistolbana 25 m: Am till pistol och revolver upp till 9 mm. Ej magnum.
Gevärsbana 50 m: Am kal .22.

Banorna får användas för skytte:

Vardagar kl. 08.00 - 21.00.
Lördag - söndag kl. 09.00 - 20.00. Grovpistol ej fredagar.
Banan bes. 2016-09-21, giltig till 2017-12-31

Länk till Polisens tillstånd för SkytteCentrums skjutbanor.

==============================================================================


Östgötaserien 4:e poängfält på Saab PKs bana tog A1 SKF Skytten
Mats Gustavsson segern i Klass 3C
. (den 2016-09-25)

Mats Gustavsson skött hem förstaplatsen i Klass 3C med totalt 79 tavl/träff  och 65 poäng vilket var denna
tävling i särklass högsta poäng.
Som vanligt när Saab PK lägger en fältskyttebana är det små mål och korta tider vilket inte gynnar de som
nyligen startat upp sin karriär som pistolskytt, men det kanske är så det ska vara i Östgötaserien.
A1 SKF ställde upp med fem skyttar varav de övriga fyra skyttarna hamnade längre ned i resultatlistan med
för denna tävling goda resultat.
==============================================================================

Notis den 2016-09-21
Ordf. Elmer J. meddelade att 25 m skjutvallen besiktades 2016-09-21 och blev godkänd för fortsatt
användning. Ordf. Elmer J. har också lämnat in ansökan om ny dispens för fortsatt utövande av skytte
på SKC för 2017.

==============================================================================

Tävlingen
ÅRETS REKRYT 2016
på Saab PKs skjutbanor.

Det var en fint arrangerad tävling av Saab PK och Kretsen för nya skyttar med 33 startande i precision och fält.
Från A1 SKF ställde 3 skyttar upp som gjorde mycket bra resultat, vi får hoppas på att fler av våra skyttar
kan ställa upp vid nästa tillfälle som ges. Christer Skoog och Claes Nilsson från A1 SKF ställde upp som
bl a skjutledare och stöd för årets rekryter.

Nedan redovisas några bilder tagna av Claes N. och Björn E. på ÅRETS REKRYT 2016 tävlingen. (Ca 6 sek per bild, 13 bilder)

rekryt

 

================================================================================

Några av A1 SKFs skyttar rensa skjutvallen från ogräs (C.N. 2016-08-29)

rensa vall

Efter (och innan) dagens skjutning röjde vi skjutvallen mellan bana 1-15. Resultatet blev så bra att jag tog
några foton att lägga in på bloggen. Nästa vecka sågar vi ner apeln och röjer det gräs som döljer sig under
dess grenar.

Hälsar Richard

 

=================================================================================

 

Nytt!!! (C.N. 2016-08-08)

Gäller alla medlemmar som har 5 års licens eller tänkt köpa ett licensbelagt vapen för pistolskytte.
Under semestertid i år har de nya reglerna i FAP 551-3 tagits i bruk vilket ställer nya krav på  klubbar
och medlemmar i skytteföreningar som innehar olika typer av licenser på olika vapen.
Detta innebär licensinnehavare i fortsättningen ska kunna redovisa användning av innehavda vapen eller
vid anskaffning av nytt vapen, detta genom att redovisa aktivitet via någon form av logg eller intyg från olika
aktiviteter eller tävlingar inom och utom klubbens tävlingsprogram, (Se utdrag ur föreningsintyg nedan)

Nedan ett utdrag av nämnda blankett som gäller information om sökandes aktiviteter genom en loggbok
eller andra särskilda skäl. (du hittar hur FÖRENINGSINTYGET är utformat under Länkar på denna hemsida)

utdrag

 

 TIPS !!!   Infört under aktuellt 2016-03-17

Nu har pistolskyttesäsongen börjat och alla plockar fram sina vapen efter eventuell vintervila i
vapenskåpet. Då kan det vara bra att iordningställa vapnet för kommande tävlingar. På Arnes
Pistolskyttesida hittar du alla de sorter tips för hur du kan gå till väga med vapenvård. Här hittar
du också annat smått och gott om pistolskytte som är bra att veta. Nedan länk till sidan.

Länk till Arnes Pistolskyttesida.

___________________________________________________________________________________

 

Intressant artikel om precision i Nationellt Pistolskytte Nr. 2, 2015

Precisionsskjutning utgör plattformen inför fortsatt utveckling i andra grenar. Den här artikeln riktar
sig särskilt till dig som nyligen börjat med skytte, men även redan etablerade skyttar som tycker
precisionen "gått i stå" kan få bra tips.

Ladda ner artikel i PDF