Sälj/Byt/Köp

Här kan skyttar och medlemmar i A1 SKF annonsera. Som denna sida är utformad kan alla använda sig
av denna sida för att förmedla sälj/byt/köp av produkter som används inom tävlingsskytte.
Tänk på att tala om att vissa produkter kräver licens som du annonserar.

Fyll i nedanstående formulär med ditt namn, e-postadress och telefonnummer samt ge en liten beskrivning
av det du önskar sälja, byta eller köpa, du kan även skicka meden bild på högst 800Kb för att visa det du
önskar sälja, byta eller köpa.

Detta formulär du fyllt i kommer webbmaster tillhanda som ser till att registrera ansökan som annons innan
det
presenteras på A1 SKFs hemsida under Sälj/Byt/Köp.

Namn och e-postadress lämnas ut som underskrift i annonsen, telefonnummer lämnas enbart ut på
annonsörens egna begäran.

Alla de fält med * framför bör fyllas i.